Brandklassad daloc säkerhetsdörr

Branddörrar, brandregler och brandskydd

En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv mot brand- och dödliga brandgaser är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift. Som ledande tillverkare av branddörrar kan vi guida dig till rätt branddörr oavsett dina behov. Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt i nästa projekt.

Branddörrar och brandklassning

I brandcellgränser är en branddörr en viktig komponent. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Dalocs branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna EI30 och EI60 för trädörrar samt EI30, A60 och A120 för ståldörrar.

Typgodkännande

En branddörr bör vara typgodkänd. Det innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd med typgodkännandeskylt. Är den dessutom korrekt monterad har branddörren den kvalitet som krävs. Kontrollera på www.ri.se och www.kiwa.se att dörrarna du tänker föreskriva eller köpa in har svenskt typgodkännandebevis som anger brandteknisk klass och brandgastäthetsklass. Om du väljer Daloc-dörrar behöver du inte bekymra dig om någonting. Våra branddörrar är alltid provade och typgodkända för brand och i de flesta fallen även brandgastäthet i klasserna som anges i BBR. Kombinationen ger ett mycket effektivt skydd mot hetta, lågor och brandgas. Brandklassningen kan dessutom kombineras med t ex inbrotts- och ljudklassning.

Brandklassningar

Brandklassade dörrar delas in i klasser där bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, t ex. EI 30 eller A60. Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur.

A vs EI

I Sverige finns för ståldörrar klass A som motsvarar kravet EI2 (EI) och branddörren är då både isolerande och tät. Klassningen A anger att branddörren enbart innehåller obrännbara material. I BBR 21 (5:2311 andra stycket) anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass. Ladda ner information beträffande brandklassning av obrännbara dörrar

Röktäta och brandgastäta dörrar

I BBR föreskriver Boverket brandgastäthetsklass Sa och S200 (tidigare Sm) för dörrar. För oss är det fullt logiskt. Inandning av giftig brandgas och rök är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Det förstod vi redan 2007, när vi bröt ny mark och introducerade brandgastäta dörrar i vårt sortiment. Läs mer om brandgastäthet och brandgastäta dörrar»

 

CE-märkning branddörrar

CE-märkning branddörrar

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller från och med 1 november 2016.

Läs mer om kommande CE-märkning »

 

Daloc - Branddörrar


Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

EI 30
Upp till Rw 27dB
Massivdörr av trä som passar bra i en rad offentliga miljöer där man kräver ljudreduktion 27dB.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T21

Daloc T24/48 Trädörr, Massivdörr

Daloc T24/48 Trädörr, Massivdörr

E 30, EI 30
Upp till Rw 33dB
S200, Sa
Ljud- och branddörr av trä. Används i personalut­rymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T24

Daloc T25/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T25/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

EI 30
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Massiv trädörr för ut­rymmen där kravet­ på ljudreduktion är 38dB, samt­idigt­ som dörren måst­e vara brandskyddande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T25

Daloc T34 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

Daloc T34 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr

EI 30
Upp till Rw 43dB
S200, Sa
Massiv trädörr som med sin höga ljudreduktion (43dB) gör den användbar i bl a kontor, konferens­lokaler och på hotell.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T34

Daloc T40 Trädörr, Massivdörr, Tamburdörr

Daloc T40 Trädörr, Massivdörr, Tamburdörr

EI 30
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Tamburdörr Daloc T40 av trä med känsla och stabilitet. Vanligaste användningsområdet är som entrédörr till lägenheter men Daloc T40 används även som hotellrumsdörr.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T40

Daloc T60 Trädörr, Massivdörr EI60

Daloc T60 Trädörr, Massivdörr EI60

EI 60
Upp till Rw 38dB
S200, Sa
Massiv innerdörr i trä med brandklass EI60. Används som innerdörr i offentliga miljöer där höga krav på brandskydd ställs.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad T60

Daloc TP Träparti, Glasparti

Daloc TP Träparti, Glasparti

EI 30
Upp till Rw 43dB
Träpartiernas konstruktion är provad och typgodkänd i brandklass EI30 med ljudreduktion upp till 43dB. De kan monteras som sidoljus, överljus eller kombineras till systemväggar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad TP

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

A 120, A 60, EI 15
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Vår vanligaste och enklaste branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S60

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

A 60
SS-EN 14351-1
Brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användnings­områden är källare, vindar och industrilokaler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S81

Daloc S66 Brandport, Rostfri dörr

Daloc S66 Brandport, Rostfri dörr

A 60
SS-EN 13241-1
Brandklassad slagport av stål för industrilokaler, parkeringshus mm. Tillverkas även i rostfritt utförande för miljöer med höga krav på rostskydd som tex vägtunnlar och byggnader med aggressiv miljö.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S66

Daloc S67 Brandport, Stålport

Daloc S67 Brandport, Stålport

A 60
SS-EN 13241-1
Parbladig brandklassad slagport av stål för industrilokaler, parkeringshus mm som kräver storlekar större än 30x30. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas brandport S66.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S67

Daloc S88 Brandskjutdörr, Brandskjutport

Daloc S88 Brandskjutdörr, Brandskjutport

A 120, A 60
SS-EN 13241-1
Brandskjutdörr/-port konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket på­litlig funktion. Används i utrymmen inomhus där extra tå­lighet och stabilitet krävs och där porten öppnas eller stängs endast ett få­tal gå­nger per dygn.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S88

Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr

Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr

A 120, A 60, EI 15, EI 30
Upp till Rw 33dB
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
"Modern" ståldörr, med grad kant att jämföra med den överfalsade S30-dörren. Avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S20

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

A 120, A 60, EI 15, EI 30
Upp till Rw 48dB
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brandklassning och ljudreduktion. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthetsklass S200 krävs enligt BBR.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

A 120, A 60, EI 30
Upp till Rw 48dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S33

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

A 60, EI 30
Upp till Rw 48dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås. Kan erhållas upp till ljudreduktion Rw 48dB.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S43

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

EI 30
Upp till Rw 48dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

Produktblad Y43

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

EI 30
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad D43

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr

A 60, EI 30
Upp till Rw 38dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S23

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

A 60, EI 30
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

A 60, EI 30
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S63

Daloc S50 (Y50) Arkivdörr

Daloc S50 (Y50) Arkivdörr

EI 120
Upp till Rw 43dB
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som är används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S50

Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

EI 120
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S53

Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

EI 120
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S54

Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4

A 60
SS-EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt (SS-EN 1627 RC4) som används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande. S93 går även att få skottsäker och explosionsskyddad.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

E 90, EI 15
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

E 90, EI 30
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95