Daloc miljödatabaser

Daloc dörrar i miljödatabaser; Basta, Sunda Hus, Husproduktsportalen och Byggvarubedömningen.

Våra produkter och produktion är anpassade för att medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett exempel på det är våra unika målerisystem som ger dig möjlighet att välja både trä- och ståldörrar målade med vattenburen miljövänlig färg.

Hållbarhet och Daloc

Våra produktionsmetoder är anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser miljöarbetet som en viktig och ständigt pågående process och vi ligger långt fram när det gäller att miljöanpassa våra produkter och övrig verksamhet. Ett banbrytande exempel på detta är våra målerisystem som ger dig som kund möjlighet att välja både trädörrar och ståldörrar som är målade med vattenburen och därmed miljövänlig färg.

 

Daloc var tidigt ute med att bli certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi ser detta arbete som en viktig och ständigt pågående process.

Miljöpolicy

Dalocs produkter ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen.

Miljödatabaser - SundaHus | Husproduktsportalen | Byggvarubedömningen | BASTA

I följande miljödatabaser hittar du våra brand- ljud- och säkerhetsdörrar:

 

logo basta 1

 

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror.

 

Läs mer på bastaonline.se 

 

logo sundahus 1

 

SundaHus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

 

Läs mer på sundahus.se 

 

logo svanen

 
I Svanens Husproduktportal finns Svanenmärkta produkter samt produkter, vars tillverkare har ansökt om att de ska listas i portalen.

 

Läs mer på svanen.se 

 

logo byggvarubedomningen 3

 

Byggvarubedömningen gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av byggvarudeklarationer.

 

Läs mer på byggvarubedomningen 

 

logo byggtjanst 2

 

Svensk Byggtjänsts verksamhet är att erbjuda företag inom bygg- och fastighetsbranschen den bästa informationen om teknik, material och regelverk.

 

Läs mer på byggtjanst.se