Typgodkannande Daloc säkerhetsdörr

Klassningar, certifikat och tillverkningskontroll

Välj alltid en tillverkare med certifierade och tillverkningskontrollerade säkerhetsdörrar för då vet du att dörren till din lägenhet uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter.

Certifiering och tillverkningskontroll

I Sverige finns ett frivilligt system med certifiering och tillverkningskontroll. Denna certifiering innebär att utfärdaren av certifikatet utan varsel skall kunna göra stickprov hos tillverkaren för att kontrollera att en tillverkad säkerhetsdörr överensstämmer med det certifierade exemplaret. Detta ger dig som köpare en trygghet i att din dörr uppfyller de krav som ställs när den sitter i din lägenhet.

Kolla upp detta innan du köper en säkerhetsdörr!Kolla upp detta innan du köper säkerhetsdörr

Det är lag på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade och brandgastäta (Boverkets Byggregler BBR 5:534). Är du fastighetsägare eller sitter med i bostadsrättsförenings styrelse är det dessutom ditt ansvar att dörrarna i fastigheten uppfyller alla krav. Eftersom det – trots de nya reglerna i Boverkets byggregler – fortfarande finns dörrar som saknar tex brandgastäthetsklassificering, kan du bara lita på dig själv.

Kontrollera att säkerhetsdörren du tänkt köpa är typgodkänd

När du skall köpa en säkerhetsdörr bör du därför noga kontrollera om dörren har har typgodkännandebevis och certifikat för de klassningar dörren skall uppfylla samt att tillverkningskontroller genomförs hos tillverkaren. Då kan du vara säker på att din nya säkerhetsdörr uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter. För ytterst handlar kravet i BBR om att rädda liv. Och inte bara ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i en lägenhet och brandgaser läcker ut i trapphuset blir alla utsatta för fara. Dörrbladet skall vara försett med klassningsskylt som visar typgodkännade- och certifikatmärkning, se bild ovan. 

 

Inbrottskydd av dörrar är inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar. Detta bör du som kund också kontrollera, men om du väljer en Daloc Säkerhetsdörr behöver du inte bekymra dig om någonting. Alla våra säkerhetsdörrar är provade, typgodkända och certifierade och uppfyller alla tillämpliga svenska regler och lagkrav avsett om det gäller brand, ljud eller inbrott.