daloc miljovanligt maleri for dorrar

Miljö, kvalitet och Daloc

Våra produkter och vår produktion är egenutvecklad och därför finns ett stort kunskapskapital i Daloc. Vi knyter ihop försäljning, produktion och leverans till en säker kedja så att varje levererad order blir en rekommendation till en ny. Våra produktionsmetoder är också anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle.

Egenutveckling

Eftersom vi alltid hyllat principen av egenutveckling, både när det gäller produkter och vår produktion, finns det ett stort kunskapskapital i företagets alla delar. Detta har också gett oss kostnadseffektiva dörrar med en mycket hög kvalitetsnivå och leveranssäkerhet. En tillgång för alla som projekterar och bygger alla typer av hus.

Våra produktionsmetoder är anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser miljöarbetet som en viktig och ständigt pågående process och vi ligger långt fram när det gäller att miljöanpassa våra produkter och övrig verksamhet. Ett banbrytande exempel på detta är våra målerisystem som ger dig som kund möjlighet att välja både trädörrar och ståldörrar som är målade med vattenburen och därmed miljövänlig färg.

ISO 9001 och 14001

Daloc var tidigt ute med att bli certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi ser detta arbete som en viktig och ständigt pågående process. Våra ISO 9001 och ISO 14001 certifikat finns för nedladdning här »

Dalocs Kvalitetspolicy

Daloc ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter leverans av produkter med rätt kvalitet, personal med rätt kompetens och ett högt servicetänkande i alla led. Varje levererad order ska vara en rekommendation till en ny order. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Daloc Miljöpolicy

Dalocs produkter ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle. Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen.

Miljödatabaser

I följande miljödatabaser hittar du våra brand- ljud- och säkerhetsdörrar:


logo basta

 

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror.

 

Läs mer på bastaonline.se 

 

logo sundahus 3

 

SundaHus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

 

Läs mer på sundahus.se 

 

logo byggvarubedomningen 3

 

Byggvarubedömningen gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av byggvarudeklarationer.

 

Läs mer på byggvarubedomningen 

 

logo byggtjanst 2

 

Svensk Byggtjänsts verksamhet är att erbjuda företag inom bygg- och fastighetsbranschen den bästa informationen om teknik, material och regelverk.

 

Läs mer på byggtjanst.se