Daloc och skolan

Samarbete för gemensam framtid!

Vi tycker det är viktigt att knyta kontakter på flera olika sätt med skolans värld. Då vet vi att Daloc får tillgång till välutbildade medarbetare även i framtiden. Här kan du läsa mer om hur du som studerande eller lärare kan komma i kontakt med oss.

Brist på teknisk utbildad personal

Inom de närmaste åren behöver de teknikorienterade industriföretagen i norra Skaraborg nyanställa över 200 personer. Det råder brist på utbildad arbetskraft och de ungdomar som idag väljer att satsa på industriteknisk utbildning kan se fram emot att ha flera jobb att välja på när de efter tre år är färdiga med sin gymnasieutbildning. Ingenjörers arbete med produktutveckling, innovation, nya tjänster och produktivitet är avgörande för teknikföretags konkurrenskraft och framgångsrik export och därmed också för Sveriges välfärd. Det är alltså inte bara Daloc som vill att du ska välja ingenjörsutbildning när du gör dina studieval.

PRAO, praktik/sommarjobb och studiebesök

För grund- och gymnasieskolor finns det alltid möjlighet att komma hit på PRAO, praktik eller projektarbeten. Det finns även möjlighet att boka in studiebesök, varför inte i samband med valen till gymnasiet eller eftergymnasiala utbildningar. Ett nära samarbete med högskolor och universitet är en viktig del av vår rekryteringsstrategi. Du som läser en teknisk eller industriteknisk utbildning på gymnasiet/högskola kan även ha möjlighet till sommarjobb hos oss. Om det låter intressant skickar du en ansökan till via daloc.se/ledigaplatser»

Exjobb

Vi uppskattar när du som studerar till civil- eller högskoleingenjör vill skriva ditt exjobb hos oss. Vi är positiva till egna initiativ och kanske har du en egen idé som sammanfaller med våra intressen. Exempel på områden kan vara produktutveckling, design och funktion, produktionsteknik, processutveckling, teknisk försäljning. Din praktikperiod eller examensarbete kan bli en språngbräda till en fortsatt karriär inom Daloc-koncernen. 

Skolsamarbeten

Vi samarbetar idag med flera skolor inom vårt rekryteringsområde och är alltid öppna för nya förslag och fler skolsamarbeten. Följande skolor har idag samarbete med Daloc.

 

Grundskolor

Centralskolan Töreboda

Daloc AB och Daloc Trädörrar AB är fadderföretag åt var sin klass, vilka följs åk 6-9.
Studiebesök på Daloc inför gymnasievalet.

Grundskolor i Mariestad och Gullspång

Studiebesök på Daloc inför gymnasievalet.
Sponsring av deltagande i en nationell och internationell robottävling

Helenaskolan Skövde

Sponsring av deltagande i en nationell och internationell robottävling.
Studiebesök på Daloc inför gymnasievalet.

 

Gymnasium

Vadsbogymnasiet

Sponsring av arrangemang med teknisk anknytning för Teknik-, Industri- och Elprogrammet
Studiebesök inför valet av eftergymnasiala utbildningar.
Elever från Teknikprogrammet besöker Daloc under 8 halvdagar för att lära sig hur ett företag fungerar.
Möjlighet till projektarbete.
Möjlighet för praktik för Industriprogrammets elever.

Kavelbrogymnasiet

Möjlighet till praktik för elever på Industriprogrammet.

Lichron Teknikgymnasium

Möjlighet till praktik för elever med inriktning CNC-operatör eller automationstekniker.

Västerhöjdsgymnasiet

Studiebesök för elever på Teknikprogrammet.

 

Högskolor

HIS, Skövde

Studiebesök, exjobb samt deltagande på informationsmässor för studenter arrangerade av HIS.

IHH, Jönköping

Fadderföretag för studenter i åk 2 och 3.

 

KY-utbildningar

KY, Falköping

Möjlighet till praktik för studenter som läser till Kvalificerad Logistikutvecklare med inriktning affärsmannaskap och försäljning.

KY, Skövde

Möjlighet till praktik för studenter som läser Produktionsteknik och produktionslogistik.