daloc branddorr efter brandprov

Brand, Ljud, Säkerhet och CE-märkning

Här finns information om klassningar och standarder samt vad som krävs av branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar i olika miljöer. Alla våra dörrar provas och certifieras enligt nu gällande regler och nya EN-standarder allt eftersom de införs

Rådgivande roll

Kraven är olika för branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar i olika miljöer. För att underlätta för dig har vi här samlat information om de klassningar och standarder som gäller för brand, ljud och säkerhet. Lång erfarenhet och att vi alltid hyllat principen av egenutveckling gör att det finns ett stort kunskapskapital i företagets alla delar. Vår roll som rådgivare till arkitekter och kunder har därför blivit allt större och större.

Bredaste sortimentet av klassade stål- och trädörrar

Vi kan också erbjuda stål- och trädörrar inom de flesta klassningar när det gäller brand, ljud och säkerhet. Alla våra branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar provas och certifieras enligt nu gällande regler och nya EN-standarder allt eftersom de införs. En fördel i tex större projekt då trä- och ståldörrar kan levereras med samma utseende, från en leverantör, för att passa i samma miljö och samtidigt uppfylla olika klassningskrav. Enkelt för dig som ritar och beställer!

 

Brandklassningar och branddörrar

Brandklassningar och branddörrar

För att vi ska vara trygga i olika byggnader finns det en omfattande samling regler som gäller brandskyddet vid projektering och byggnation. Dessa byggregler revideras regelbundet på grund av utvecklingen och att vi får nya kunskaper inom brandområdet.

Läs mer »

Ljudregler och ljuddörrar

Ljudregler och ljuddörrar

Kraven på ljudisolering stiger i takt med nybyggnationerna i bullriga innerstadsmiljöer. Men ljudisolering är en svår konst som kräver både kunskap och erfarenhet.

Läs mer »

Säkerhet och säkerhetsdörrar

Säkerhet och säkerhetsdörrar

Behovet av säkerhetsdörrar växer allt mer. Därmed har säkerhet också blivit en allt viktigare fråga vid projektering av både bostäder och andra fastigheter som i köpcentra, sjukhus, lager etc som man vill skydda mot inbrott mm.

Läs mer »

CE-märkning dörrar och portar

CE-märkning dörrar och portar

CE-märkning av byggprodukter är obligatoriskt när harmoniserad produktstandard finns. Ytterdörrar och portar CE-märks redan sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller från och med 1 december 2015.

Läs mer »