Ce-märkning av dörrar och portar

CE-märkning dörrar och portar

Ytterdörrar och portar har CE-märkning av brandegenskaper från 1 november 2019. Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas, dessa dörrar ska vara typgodkända tills vidare.

Brandklassade innerdörrar

Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas eftersom produktstandarden för innerdörrar (EN 14351-2) ännu inte harmoniserats av Europakommissionen. Någon tidpunkt för harmonisering har inte meddelats vilket innebär att brandklassade innerdörrar ska vara fortsatt typgodkända tills vidare.

När innerdörrstandarden väl harmoniserats inträder den samexistensperiod som beslutas av kommissionen. Under den tiden, som förväntas bli något eller några år, kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning av brandegenskaper användas. Efter samexistensperiodens slut kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och Norge att vara obligatorisk.

Läs mer om våra brandklassade dörrar av trä och stål »

CE-märkta ytterdörrar

Ytterdörrar och portar ska sedan tidigare vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 14351-1 respektive EN 13241. Ytterdörrar och portar med brandegenskaper som saluförs från 1 november 2019 måste även CE-märkas enligt produktstandarden för brandegenskaper EN 16034. För Dalocs ytterdörrar införs CE-märkning av brandegenskaper löpande innan 1 november. 

Slutförbrukning av ej CE-märkta brandytterdörrar

Boverket informerar att lagerförda, men ej CE-märkta produkter får slutförbrukas även efter 1 november (under förutsättning att man inte köpt på sig extra volym för att kringgå lagstiftningen). Levererade icke CE-märkta branddörrar får monteras även efter 1 november.

Alla brandytterdörrar från Daloc uppfyller 60 minuters brandklass

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311 gäller: Dörrar med krav på brandmotstånd i klass EI XX kan utformas i lägst klass EI215/EWXX där XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar.

Teckenförklaring:

E – integritet. Brand får inte spridas genom dörren inom givet tidsintervall.
I, I2 – isolerförmåga. Maximal temperaturstegring dörrblad 180°C respektive karm 360°C inom givet tidsintervall.
W – värmestrålning. Begränsande främst vid stora glasade konstruktioner.

 

30 minuters brandmotstånd:

Tidigare brandklass EI30 ersätts i sitt standardutförande från Daloc med EI220/EW60 men kan även levereras i EI230/EW60. Båda klasserna uppfyller 60 minuters brandmotstånd enligt BBR.

 

60 minuters brandmotstånd:

Tidigare brandklass A60 och EI60 ersätts i sitt standardutförande från Daloc med EI220/EW60 men kan även levereras i dyrare EI260. Båda klasserna uppfyller 60 minuters brandmotstånd enligt BBR.

Certifiering av ”Notified Body”

CE-märkta brandklassade dörrar lyder under AVCP1 system 1 vilket innebär att dörrtillverkaren måste ha ett CE-certifikat2 för aktuell dörrmodell. Certifikatet får endast utfärdas av ett ”Notified Body”, som utför typprovning och tillverkningskontroll. RISE är ”Notified Body” i Sverige.

Till varje produkt finns också en prestandadeklaration (ej att förväxla med CE-certifikatet). Prestandadeklarationen är egendeklarerad, det vill säga utfärdad av dörrtillverkaren och godkänns ej av tredje part.

 

På Dalocs ytterdörrar placeras skyltning med CE-märkning och prestanda alltid på den dörrkant där gångjärnen sitter. CE-certifikat kan laddas hem på daloc.se »

 

Töreboda 2019-09-18

 

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”
2 ”Certificate of constancy of performance”, på svenska ”Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda”

 

 

Branddörrar av stål och trä från Daloc

Branddörrar av stål och trä från Daloc

En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv vid en brand är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift.

Läs mer om brandregler och våra branddörrar »