Ce-märkning av dörrar och portar

CE-märkning dörrar och portar

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller från och med 1 november 2016.

Produktstandard SS-EN 16034 för brandklassade dörrar

Under en 3-årig samexistensperiod kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning användas. Därefter, från den 1 november 2019, kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och även Norge vara obligatorisk.

 

För att CE-märka en brandklassad dörr ska SS-EN 16034 användas tillsammans med annan EU-harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar (SS-EN 14351-1). Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas men standarden (prEN 14351-2) förväntas harmoniseras innan samexistensperiodens slut, 1 november 2019. Daloc är väl framme med provningar och kommer att CE-märka aktuella dörrar efter hand.

Certifiering av "Notified Body"

CE-märkta brandklassade dörrar lyder under AVCP system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dörrtillverkaren måste ha ett CE-märkningscertifikat för aktuell dörrmodell. Certifikatet får endast utfärdas av ”Notified Body”, som utför typprovning och tillverkningskontroll. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut blir ”Notified Body”.

Märkning av ytterdörrar och portar

På Dalocs ytterdörrar och portar placeras idag skyltning med CE-märkning och prestanda alltid på den kant där gångjärnen sitter. Prestandadeklarationer kan även laddas hem på daloc.se.

Töreboda 2016-11-08

 

 

Branddörrar av stål och trä från Daloc

Branddörrar av stål och trä från Daloc

En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv vid en brand är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift.

Läs mer om brandregler och våra branddörrar »