Ce-märkning av dörrar och portar

CE-märkning dörrar och portar

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur.

Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller sedan 2016. För att få CE-märka en brandklassad dörr ska SS-EN 16034 användas tillsammans med annan harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar (SS-EN 14351-1).

Standarden för innerdörrar (SS-EN 14351-2) väntar på harmonisering av Europakommissionen.

Innerdörrar får i dagsläget inte CE-märkas. Europakommissionen har för tillfället stoppat all harmonisering av produktstandarder. Någon tidpunkt när harmoniseringen förväntas återupptas har ej meddelats. Det är i dagsläget därför oklart när innerdörrar kan börja CE-märkas. När innerdörrstandarden väl harmoniserats inträder den samexistensperiod som beslutas av kommissionen. Under den tiden, som förväntas bli något eller några år, kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning av brandegenskaper användas. Efter samexistensperiodens slut kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och Norge att vara obligatorisk.

 

Daloc är väl framme med provningar och kommer att CE-märka innerdörrar när det blir tillåtet.

Certifiering av "Notified Body"

CE-märkta brandklassade dörrar lyder under AVCP system 1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Dörrtillverkaren måste ha ett CE-märkningscertifikat för aktuell dörrmodell. Certifikatet får endast utfärdas av ”Notified Body”, som utför typprovning och tillverkningskontroll. RISE (tidigare SP) är ”Notified Body” i Sverige.

Märkning av ytterdörrar och portar

På Dalocs ytterdörrar och portar placeras idag skyltning med CE-märkning och prestanda – alltid på den kant där gångjärnen sitter. Prestandadeklarationer kan även laddas hem på daloc.se.

Töreboda 2019-01-22

 

 

Branddörrar av stål och trä från Daloc

Branddörrar av stål och trä från Daloc

En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv vid en brand är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift.

Läs mer om brandregler och våra branddörrar »