EMI- och EMP-skydd på Daloc-dörrar

Skydd mot elektriska och magnetiska störningar (EMI)

Dämpning av elektriska- och magnetiska störningar används i anläggningar med känslig utrustning som tex sjukhus, mobilcentraler etc.

EMI-dämpning

Används i civila och militära anläggningar där man har känslig utrustning som inte får störas, som i exempelvis sjukhus, tele-, data-, flygledningscentraler samt vid radaranläggningar. EMI-dämpning är provad av SP.

EMI-C

Dörrar uppfyller SSC enligt EMMA. 50 dB i 100 kHz – 100 MHz. Mätmetod är baserad på EN 50147-1 anpassad till dörrmätningar. Antennplaceringar mitt för dörrbladet 1m från båda sidor dörr. 

 

Daloc - EMI- och EMP-dämpande dörrar


Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95