EMI- och EMP-skydd på Daloc-dörrar

Skydd mot elektriska och magnetiska störningar (EMI)

Dämpning av elektriska- och magnetiska störningar används i anläggningar med känslig utrustning som tex sjukhus, mobilcentraler etc.

EMI-dämpning

Används i civila och militära anläggningar där man har känslig utrustning som inte får störas, som i exempelvis sjukhus, tele-, data-, flygledningscentraler samt vid radaranläggningar. EMI-dämpning är provad av SP och vi har benämnt klassningarna EMI-B och EMI-C.

EMI-B

Dörrar uppfyller SSB enligt EMMA. 30 dB i 10 kHz – 10 MHz. Mätmetod är baserad på EN 50147-1 anpassad till dörrmätningar. Antennplaceringar mitt för dörrbladet 1m från båda sidor dörr. Denna klass är möjlig på alla grund- och färdigmålade ståldörrar i Dalocs sortiment.

EMI-C

Dörrar uppfyller SSC enligt EMMA. 50 dB i 100 kHz – 100 MHz. Mätmetod är baserad på EN 50147-1 anpassad till dörrmätningar. Antennplaceringar mitt för dörrbladet 1m från båda sidor dörr. Denna klass är möjlig på alla grund- och färdigmålade ståldörrar i Dalocs sortiment.

 

Daloc - EMI- och EMP-dämpande dörrar


Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

A 120, A 60, EI 15
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Vår vanligaste och enklaste branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S60

Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr

Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr

A 120, A 60, EI 15, EI 30
Upp till Rw 33dB
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
"Modern" ståldörr, med grad kant att jämföra med den överfalsade S30-dörren. Avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S20

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

A 120, A 60, EI 15, EI 30
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brandklassning och ljudreduktion. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthetsklass S200 krävs enligt BBR.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

A 120, A 60, EI 30
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr. Som Y33 kan den erhållas med U-värde 1,0-1,9.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S33

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

A 60, EI 30
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås. Kan erhållas upp till ljudreduktion Rw 48dB.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S43

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr

A 60, EI 30
Upp till Rw 38dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S23

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

A 60, EI 30
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

A 60, EI 30
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S63

Daloc S50 (Y50) Arkivdörr

Daloc S50 (Y50) Arkivdörr

EI 120
Upp till Rw 43dB
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S50

Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

EI 120
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S53

Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

EI 120
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S54

Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4

A 60
SS-EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt (SS-EN 1627 RC4) som används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande. S93 går även att få skottsäker och explosionsskyddad.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

E 90, EI 15
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

E 90, EI 30
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95