explosionsskydd Daloc S93 S94 S95

Explosionsskydd

Explosionsskydd testas enligt Europastandard EN 13123-1 och explosionsskyddande dörrar används tex i petrokemisk industri och strategiskt viktiga byggnader.

EN 13123-1 för dörrar i explosionsfarliga miljöer

Explosionsskydd är ovanligt idag men förekommer i petrokemisk industri, militära anläggningar och andra strategiskt viktiga byggnader. Eftersom det inte finns någon anläggning som testar explosionsskyddande dörrar i Sverige har våra tester utförts hos Fraunhofer Institut Freiburg.

Standarden heter EN 13123-1 och dörrarna är typgodkända i klasserna EPR 1, EPR 2, EPR 3 och EPR 4.

EN 13123-1 klass EPR 1

Klassificering av dörrens motstånd mot explosionstryck vid 0,5 bar.

EN 13123-1 klass EPR 2, EPR 3 och EPR 4

Klassificering av dörrens motstånd mot explosionstryck inom området 1–2 bar.

 

Daloc - Explosionsskyddande dörrar


Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95