Daloc dorr i korrosivitetsklass C5

Korrosivitetsklasser & korrosionsmotstånd

Dalocs ståldörrar och -portar finns i flera utföranden, i korrosivitetsklasserna C1 till C5-I enligt SS-EN 12944-2 där klassificeringen bygger på hur aggressiv den omgivande miljön är. Minst aggressiv är korrosionsklass C1 och mest aggressiv är C5.

Korrosivitetsklassning enligt SS-EN 12944-2

Hur väl en dörr skyddas mot korrosion beror på dörrens material, ytbehandling och den omgivande miljön. Skötseln av dörren är ytterligare en faktor som påverkar korrosionsmotståndet. 

Ståldörrar i korrosivtetsklass C1, C2, C3, C4 och C5-I

Dalocs ståldörrar och -portar finns i flera utföranden, i korrosivitetsklasserna C1, C2, C3, C4 och C5-I (industriell) enligt SS-EN 12944-2. Klassificeringen bygger på hur aggressiv den omgivande miljön är. Minst aggressiv är C1 och mest aggressiv är C5.

 

Korrosionsklasser swe

Provning av korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasserna C1-C5 har fastlagts genom forcerade cykelprover i mycket korrosiv miljö. Vid provning utsätts plåtar för korrosionsangrepp i en rumstempererad klimatkammare. Referensplåtar, målade enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5, placeras tillsammans med plåtar behandlade i Dalocs målningssystem. Alla plåtar får standardiserade repor i färgskiktet enligt SS-EN ISO 4623-1 innan de placeras i klimatkammaren. Plåtarna utsätts därefter för 100% luftfuktighet under 5 dagar. Vid två tillfällen under dessa dagar sprayas en treprocentig saltlösning på plåtarna. Efter klimatkammaren får plåtarna torka i 2 dagar i normal rumstemperatur. Cykeln upprepas därefter minst 5 gånger för att kunna jämföra korrosionsangreppen.

Korrosionsmotstånd över tid

Dalocs ståldörrar och portar klarar korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5. I dessa är livslängden för korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5. I dessa är livslängden för korrosionsskydd enligt hållbarhet; låg, medel och hög. Låg är 2-5 år, medel är 5-15 år och hög är mer än 15 år. Korrosionsskyddade ståldörrar och portar från Daloc har alltid klassificeringen hög.

Målning av ståldörrar och -portar

Daloc levererar ståldörrar och portar med olika korrosionsskydd och typer av målade ytor. De erbjuds som grundmålade eller som färdigmålade i valfri NCS-kulör. Det går även att få ståldörrar med trämönstrad laminatplåt. Port S66 levereras grund- eller färdigmålad i varmförzinkat utförande alternativt rostfritt eller rostfritt syrafast utförande. Daloc har ett egenutvecklat miljövänligt målningssystem för ståldörrar. Målningssystemet uppfyller alla krav från Boverket gällande korrosionsklasser enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5.

Miljöanpassat målningssystem

I målningssystemet förbehandlas alla stålkarmar med en miljöanpassad processteknik, fri från fosfat och tungmetaller, i ett slutet system vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön. Dörrbladen tillverkas av torr, ej anoljad, stålplåt. Stålplåten hålls ren genom hela tillverkningsprocessen. Det gör att den inte behöver avfettas före målning. Den vattenburna färgen appliceras i ett automatmåleri med hjälp av robotar, högrotationsklockor och elektrostat. Högrotationsklockor ger en effektiv och jämn färgspridning och gör att färgen fäster bättre på dörrens elektrostatiska yta.

Välj ytbehandling

Dalocs färdigmålade dörrar och karmar målas med en vattenburen ugnshärdande färg av polyestertyp. För dörrblad med laminatplåt är stålplåten varmförzinkad och laminerad med en mönstrad plastfolie. Brandport S66 färdigmålas med en tvåkomponent oxiranesterfärg.

 

 

Välj rätt ytbehandling

Välj rätt ytbehandling

Våra ståldörrar finns i flera utföranden i korrosivitetsklasserna C1-C5 enligt SS-EN 12944-2. I denna broschyr kan du läsa mer om korrosivitetsklasser och korrosionsmotstånd.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ladda ner PDF » 
Rostfria ståldörrar

Rostfria ståldörrar

Port S66 levereras grund- eller färdigmålad i varmförzinkat utförande alternativt rostfritt eller rostfritt syrafast utförande. I vägtunnlar och andra miljöer med mycket höga krav på korrosionsskydd rekommenderas rostfritt syrafast utförande (korrosivitetsklass C5-I).

Läs mer

 

 

Daloc - Ståldörrar


Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120

120 min, 60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Vår vanligaste och enklaste branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S60

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

60 min
SS-EN 14351-1
Brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användnings­områden är källare, vindar och industrilokaler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S81

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr

60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Brandklassad ståldörr i varmförzinkat utförande för industrilokaler, parkeringshus mm. Tillverkas även i rostfritt utförande för miljöer med höga krav på rostskydd som tex vägtunnlar och byggnader med aggressiv miljö.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S66

Daloc S67 (Y67) Ståldörr

Daloc S67 (Y67) Ståldörr

60 min
SS-EN 14351-1
Parbladig slagdörr av stål för industrilokaler, parkeringshus mm som kräver storlekar större än 30x30. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr S66.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S67

Daloc S88 Brandskjutport

Daloc S88 Brandskjutport

120 min, 60 min, 90 min
SS-EN 13241, SS-EN 16034
Brandskjutport konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket på­litlig funktion. Används i utrymmen inomhus där extra tå­lighet och stabilitet krävs och där dörren öppnas eller stängs endast ett få­tal gå­nger per dygn.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S88

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brandklassning och ljudreduktion. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthetsklass S200 krävs enligt Boverkets Byggregler BBR.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.

Produktblad S30

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr. Som Y33 kan den erhållas med U-värde 1,0-1,9.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S33

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås som reglar dörrbladet i karmen på tre punkter.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S43

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk. U-värde 1,4-1,7.

Produktblad Y43

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S63

Daloc S50 Arkivdörr

Daloc S50 Arkivdörr

120 min
Upp till Rw 43dB
Sa
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S50

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S53

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S54

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95

Daloc YEP 66 Entréparti

Daloc YEP 66 Entréparti

Upp till Rw 37dB
SS-EN 1627 RC 2
SS-EN 14351-1
Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex flerbostadshus, kontor och butiker. Partierna håller borta fukt, vind och kyla samt dämpar lågfrekvent buller från trafik, maskiner mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad YEP66