Daloc omvårdnadsdörr i Helix

Omvårdnadsdörr (vårddörr)

Daloc och Orresta har tillsammans levererat majoriteten av dörrarna till Sveriges säkraste rättspsykiatriska vårdanläggning Helix, allt från fanerade ekdörrar till högsäkerhetsdörrar av stål. Särskilt intressant är en ny typ av omvårdnadsdörr.

Omvårdnadsdörren för höga krav på patient- och personalsäkerhet

Vår omvårdnadsdörr, som tillverkas av Orresta Dörr, är framtagen speciellt för vårdanläggningar och olika typer av anstalter med höga krav på patient- samt personalsäkerhet. Syftet med dörren är att förbättra vårdmiljön för både patienter och personal med det estetiska uttrycket som läkande kraft. Exempel på lämpliga miljöer är anläggningar för rättspsykiatrisk vård och andra former av tvångsvård.

orresta varddorr helix

Två dörrblad i ett

Omvårdnadsdörren bygger på en unik konstruktion med ett mindre dörrblad inbyggt i en inåtgående huvuddörr. När man vid normal användning går igenom huvuddörren följer den mindre dörren med i rörelsen. Om en patient behöver akut hjälp eller barrikaderar dörren från insidan, kan den inre dörren öppnas utåt och på så sätt möjliggöra för personal att ta sig in.

 

Läs mer om på orrestadorr.se om vårddörrar