daloc sakerhetsdorr i konstmuseum

Säkerhetsdörrar från Daloc

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare av säkerhetsdörrar. Förutom säkerhetsdörrar till lägenheter tillverkar vi även säkerhetsdörrar till köpcentra, sjukhus och andra miljöer med skalskydd samt högsäkerhetsdörrar som skyddar mot skott, explosioner och elektromagnetisk störning.

Brett sortiment av säkerhetsdörrar

Säkerhetsbehovet växer alltmer. Därmed har säkerhetsdörrar och skalskydd också blivit en allt viktigare fråga vid projektering av både bostäder och andra fastigheter. 

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627

Våra säkerhetsdörrar är testade av Stöldskyddsföreningen eller Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt SS-EN 1627. I vårt sortiment finns säkerhetsdörrar i klass RC3, RC4 och RC5. Du kan läsa mer om inbrottsskydd här»

 

Att byta till Daloc Säkerhetsdörr

Att byta till Daloc Säkerhetsdörr

Att byta ut gamla dörrar till Daloc Säkerhetsdörr är en bra åtgärd för att minska risken för inbrott. Men det kan också vara en livsviktig investering. Inte bara för att hålla tjuvarna borta utan också för att förhindra att brand sprids och att giftiga brandgaser läcker in i lägenheterna. Dessutom skapas en tystare och trivsammare boendemiljö.

 

Läs mer om byte till säkerhetsdörr »

Skottsäkerhet, explosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk störning

Dessutom tillverkar vi säkerhetsdörrar med skydd mot skott, explosioner och elektromagnetisk störning (EMI) samt brand, brandgaser och oljud. Skottsäkerhet är lyckligtvis inte högprioriterat på den privata marknaden i Sverige. Däremot är både skott- och explosionsskydd nödvändigt vid militära anläggningar och andra strategiskt viktiga byggnader. EMI-dämpning behövs i civila och militära anläggningar där man har känslig utrustning som inte får störas, som i sjukhus, datacentraler, flygledningscentraler och radaranläggningar.

Skyddsklass enl SSF200

SSF Stöldskyddsföreningen publicerar normer som i sig är frivilliga att följa, men försäkringsbolag kan i enskilda fall ställa krav att de ska tillämpas.

Normen SSF 200

Delar in en lokals skalskydd i 3 skyddsklasser, där 1 är lägst och 3 högst. Den är främst avsedd för kommersiella verksamheter.

Normen SSF 1078

Definierar kraven för dörrar enligt skyddsklasserna i SSF 200. Klass 1 är lägst, klass 3 är högst.

Normen SSF 3522

Definierar kraven på låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst. Låsenhet med komponenter som uppfyller klass 3 eller högre benämns som ”Godkänd låsenhet, GLE”.

 

Skyddsklass enligt SSF200  Klass enligt SSF1078  Resistance Class enligt EN1627  Låsenhet enligt SSF3522 
1 1 2 1st klass 3
2 2 3 1st klass 3
3 3 4 2st klass 3

 

Motorlås i säkerhetsdörrar klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627

Det finns ett behov av att kunna fjärr- och tidstyra lås i säkerhetsdörrar för att spara tid och underlätta för de som brukar lokalen. I vårt sortiment finns nu därför möjligheten att förse säkerhetsdörrar av modellen Daloc S33 och Daloc S53 i inbrottsklass SS-EN 1627 RC3 samt Daloc S63 och Daloc S93 i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627 med motorlås Assa 840 eller Assa 841 med bibehållna klassningar. 

Skicka ett mejl eller ring din personlige kontaktperson på Daloc så hjälper vi dig med rätt motorlås för rätt funktion i ditt projekt

Enkelt att föreskriva, köpa och montera

Hos Daloc kan du räkna med snabb och kompetent rådgivning. Vi ställer de rätta frågorna och ser till att du får rätt säkerhetsdörr på rätt plats och att de klassningskrav som ställs uppfylls. Både funktionellt och estetiskt. För bästa effekt och största kostnadseffektivitet är du alltid välkommen att utnyttja vår kompetens. Ju tidigare desto bättre.

 

Tack vare modern och flexibel tillverkning kan de flesta dörrvarianter med olika klassningar och ytskikt räknas in i standardsortimentet. Karmar och dörrblad i stål levereras sammansatta och ihopmonterade, förberedda för lås och tillbehör. Fabriksmonterade karmhylsor underlättar för ett snabbt och säkert montage. Konceptet förenklar hela logistiken och sparar tid.

 

Daloc - Säkerhetdörrar


Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr. Som Y33 kan den erhållas med U-värde 1,0-1,9.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S33

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås som reglar dörrbladet i karmen på tre punkter.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S43

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk. U-värde 1,4-1,7.

Produktblad Y43

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad D43

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S44

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S63

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S53

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S54

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95