skjutglaspartier daloc ab

Skjutglaspartier för höga ljudkrav

Skjutglaspartier från Orresta för inomhusmiljöer med öppenhet i kombination med höga krav på ljudreduktion. Skjutglaspartiets konstruktion ger ljudreduktion upp till Rw 37dB.

Glasade skjutpartier

Skjutglaspartier är ett bra alternativ till slagdörrar i kontor och offentliga miljöer. De sparar utrymme samtidigt som de ger rumsbildningen rymd och karaktär. Skjutglaspartierna från Orresta kan dessutom stänga ute ljud tack vare hög ljudreduktion. Enskildhet och arbetsro på ena sidan. Öppenhet och elegans på den andra.

Skjutglasparti med ljudvärde 37dB

Orrestas skjutglaspartier kan anpassas efter olika krav och du kan välja mellan tre standardutföranden beroende på hur hög ljudreduktion du vill ha. Välj mellan tunt lamellglas utan tätning, tunt lamellglas med enkel tätning eller tjockt lamellglas med dubbla tätningar. Den sistnämnda har ett uppmätt ljudvärde på Rw 37dB i laboratorietest. Samtliga lamellglas har personsäkerhetsklass 1(B)1.

Konstruktion, material och ytval

Skjutglaspartierna levereras med stommar av furu med pålimningar av massivt ädelträ i valfritt träslag eller målade i valfri NCS-kulör. Du väljer själv antalet spröjs och var de placeras samt om du vill ha tröskelplatta eller inte.

Beslagning

Skjutglaspartierna har flexibel beslagning och är som standard försedda med ett draghandtag på ena sidan  och en infälld, avlång skjutskål på den andra. Du kan även komplettera med smalprofillås Assa 311-35 (exkl. cylinder).

 

Läs mer om skjutglaspartier från Orresta Dörr