Skottprov FB6 i Daloc S94

Skottsäkerhet och skottsäkra dörrar

Skottsäkra dörrar från Daloc tillverkas av vår enhet i Mellerud och används i strategiskt viktiga byggnader med ytterst höga säkerhet- och skyddskrav. Våra skottsäkra dörrar är provade enligt Europastandard EN 1522.

Skottsäkra Högsäkerhetsdörrar

Våra skottsäkra högsäkerhetsdörrar används framför allt vid militära anläggningar och andra strategiskt viktiga byggnader där det ställs höga krav på säkerhet och skydd. Skottsäkerheten är provad av Nammo Vanäsverken AB enligt EN 1522 i klasserna FB3, FB4 och FB6.

EN 1522 klass FB3

357 Magnum med "full metal jacket", "coned bullet" och "soft core (lead)" ammunition.

EN 1522 klass FB4

357 och 44 Magnum med "full metal jacket", "coned bullet" och "soft core (lead)" ammunition.

EN 1522 klass FB6

Automatkarbin kaliber 7,62x51 och 5,56x45 (dvs AK4 resp AK5 mfl) med "full metal jacket", "pointed bullet" och "soft core (lead) with steel penetrator" ammunition.

 

Daloc - Skottsäkra dörrar


Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S93

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S94

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta

Produktblad S95