Daloc miljödatabaser

Daloc dörrar i miljödatabaser; Basta, Sunda Hus, Husproduktsportalen och Byggvarubedömningen.

Våra produkter och produktion är anpassade för att medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett exempel på det är våra unika målerisystem som ger dig möjlighet att välja både trä- och ståldörrar målade med vattenburen miljövänlig färg.

Hållbarhet och Daloc

Våra produktionsmetoder är anpassade för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser miljöarbetet som en viktig och ständigt pågående process och vi ligger långt fram när det gäller att miljöanpassa våra produkter och övrig verksamhet. Ett banbrytande exempel på detta är våra målerisystem som ger dig som kund möjlighet att välja både trädörrar och ståldörrar som är målade med vattenburen och därmed miljövänlig färg.

 

Daloc var tidigt ute med att bli certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi ser detta arbete som en viktig och ständigt pågående process.

Miljöpolicy

Dalocs produkter ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi arbetar tillsammans för en utökad delaktighet i arbetsprocessen.

Miljödatabaser - SundaHus | Husproduktsportalen | Byggvarubedömningen | BASTA | FSC®  

I följande miljödatabaser hittar du våra brand- ljud- och säkerhetsdörrar:

 

logo basta 1

 

BASTA-projektet syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror.

 

Läs mer på bastaonline.se 

 

logo sundahus 1

 

SundaHus är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

 

Läs mer på sundahus.se 

 

logo fsc C132312

 
FSC® uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

 

Läs mer på fsc.org 

 

logo svanen

 
I Svanens Husproduktportal finns Svanenmärkta produkter samt produkter, vars tillverkare har ansökt om att de ska listas i portalen.

 

Läs mer på svanen.se 

 

logo byggvarubedomningen 3

 

Byggvarubedömningen gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av byggvarudeklarationer.

 

Läs mer på byggvarubedomningen 

 

logo EPD

 

EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som redovisar en produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel. 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på Dalocs uppdrag tagit fram EPD för trä- och ståldörrar samt gjort en jämförande studie. Dessa EPD:er är upprättade i enlighet med ISO 14025 och EN 15804.

 

Läs mer om EPD på environdec.com eller ladda ner här:

 

Environmental impact door »

EPD Daloc Wooden door »

EPD Daloc Steel door »