Ambulansstationen har en blandning av funktionsanpassade ståldörrar och trädörrar i olika utföranden.

Ambulansstation, Mariestad

Ambulansstationen har en blandning av funktionsanpassade ståldörrar och trädörrar i olika utföranden.