Brandgastäta dörrar.

I BBR föreskriver Boverket brandgastäthetsklass Sa och S200 för dörrar. Så att välja en brandgastät dörr från Daloc innebär att du följer alla regler samtidigt som du skyddar människor.

Mer om regler och klassningar som kan gälla för den här dörren

Det finns flera goda skäl till att välja en brandgastät dörr. Först och främst är det ett krav enligt Boverkets regler för brandgastäthet. Och du underlättar även ditt byggprojekt samtidigt som du ökar tryggheten i alla tänkbara miljöer. Därför är det ett klokt och enkelt val på samma gång.

I de allmänna råden i BBR anges kraven på brandgastäthetsklassade dörrar för olika delar av varje byggnad:

  • Luftsluss (avsnitt 5:241)
  • Brandsluss (avsnitt 5:241)
  • Trapphus Tr1 (avsnitt 5:245)
  • Trapphus Tr2 (avsnitt 5:246)
  • Utrymningsväg/trapphus (avsnitt 5:534)

Våra brandgastäta dörrar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer