Rostfria dörrar och säkerhetsdörrar.

Idag finns våra ståldörrar S30 och S66 samt vår säkerhetsdörr S33 i rostfritt utförande för tuffa dörrmiljöer (korrosivitetsklass C4). Vi erbjuder dessutom vår ståldörr S66 i rostfritt syrafast utförande som rekommenderas i vägtunnlar, industrier och andra byggnader med aggressiv atmosfär och krav på mycket högt korrosionsskydd (korrosivitetsklass C5-I).

Lär dig mer om korrosivitetsklassning av dörrar enligt SS-EN 12944-2.

Rostfria Säkerhetsdörrar.

Vår rostfria säkerhetsdörr Daloc S33 finns i rostfritt utförande där synliga exponerade ytor tillverkas av rostfritt stål EN 1.4301 vilket motsvarar korrosivitetsklass C4 och övriga ståldetaljer främst i varmförzinkad plåt. Säkerhetsdörrens rostfria utförande påverkar inte klassningar för brand-, brandgastäthets-, ljudisolerings- eller inbrottsskyddsegenskaper.

Rostfritt utförande – korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2.

I miljöer där en dörr ska tåla tuffa tag, men utsättas för begränsat med fukt och föroreningar rekommenderas rostfritt utförande. I rostfritt utförande är synliga ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga detaljer främst i förzinkat stål. Det är ett bra val om man eftersträvar korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Rostfritt syrafast utförande – korrosivitetsklass C5-I enligt SS-EN ISO 12944-2.

För rostfria dörrar i utsatta miljöer där det ställs mycket höga krav på korrosionsskydd rekommenderas rostfritt syrafast utförande. Synliga ytor tillverkas då i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (tidigare SS 2348) och övriga ståldetaljer i rostfritt eller syrafast rostfritt stål. Det gör att dörren påverkas minimalt av fukt, salt och föroreningar. Rostfritt syrafast utförande är ett lämpligt val i exempelvis vägtunnlar, men också i andra anläggningar med aggressiv atmosfär och motsvarar korrosivitetsklass C5-I (industriell) enligt SS-EN ISO 12944-2.

Läs mer om korrosivitetsklasser här 

Våra rostfria dörrar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer