Säkerhetsdörrar från Daloc.

Daloc är Skandinaviens största och ledande tillverkare av säkerhetsdörrar.

Förutom säkerhetsdörrar till lägenheter tillverkar vi även säkerhetsdörrar till köpcentra, sjukhus och andra miljöer med skalskydd samt högsäkerhetsdörrar som skyddar mot skott, explosioner och elektromagnetisk störning.

Mer om regler och klassningar för denna säkerhetsdörrar

Säkerhetsbehovet växer alltmer. Därmed har säkerhetsdörrar och skalskydd också blivit en allt viktigare fråga vid projektering av både bostäder och andra fastigheter. För bästa effekt och största kostnadseffektivitet är du alltid välkommen att ta del av vår kompetens. Ju tidigare desto bättre.

Säkerhetsdörrar från Daloc med inbrottsskydd enligt SS-EN 1627.

Säkerhetsdörrar från Daloc har provats och certifierats enligt SS-EN 1627. I vårt sortiment finns säkerhetsdörrar i klass RC3, RC4 och RC5.  Våra högsäkerhetsdörrar skyddar även mot skott och explosioner samt elektriska och magnetiska störningar.

Se hela vårt sortiment av inbrottsskyddande säkerhetsdörrar längst ned på sidan.

Byta dörr i lägenhet

Om du funderar på att byta dörr till din lägenhet eller i bostadsrättsföreningens lägenheter är det allra enklast att börja här.

Läs mer om dörrbyte

Skottsäkerhet, explosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk störning.

Dessutom tillverkar vi säkerhetsdörrar med skydd mot skott, explosioner och elektromagnetisk störning (EMI) samt brand, brandgaser och oljud. Skottsäkerhet är lyckligtvis inte högprioriterat på den privata marknaden i Sverige. Däremot är både skott- och explosionsskydd viktigt vid militära anläggningar och andra strategiskt viktiga byggnader. EMI-dämpning behövs i civila och militära anläggningar med känslig utrustning som inte får störas, som i sjukhus, datacentraler, flygledningscentraler och radaranläggningar.

Se hela vårt sortiment av högsäkerhetsdörrar nedan.

Provat av RISE och certifierat av RISE Certifiering samt SBSC.

Prestanda på säkerhetsdörrarnas egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. Skottsäkerheten är provad av Nammo Vanäsverken AB och explosionsskyddet av Fraunhofer Institut Freiburg. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Motorlås i säkerhetsdörrar klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.

Det finns ett behov av att kunna fjärr- och tidsstyra lås för att spara tid och underlätta för de som brukar lokalen. I vårt sortiment finns nu därför möjligheten att förse Daloc S33 och Daloc S53 i inbrottsklass RC3 samt Daloc S63 och Daloc S93 i inbrottsklass RC4 med motorlås Assa 840 eller Assa 841 med bibehållna klassningar. Skicka ett mejl eller ring din personlige kontaktperson på Daloc så hjälper vi dig med rätt motorlås för rätt funktion i ditt projekt.

Rostfria Säkerhetsdörrar.

Säkerhetsdörr Daloc S33 finns rostfritt vilket motsvarar korrosivitetsklass C4. Utförandet påverkar inte dörrens brand-, brandgastäthets-, ljudisolerings- eller inbrottsskyddsegenskaper. Läs mer under Daloc S33 nedan eller på länken nedan.

Läs mer om rostfria dörrar från Daloc 

Våra säkerhetsdörrar

Byta till säkerhetsdörr?

Om du vill byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening är det allra enklast att börja här.

Läs mer

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer