Skottsäkra dörrar.

Skottsäkra högsäkerhetsdörrar från Daloc används i strategiskt viktiga byggnader med ytterst höga säkerhets- och skyddskrav. Skottsäkerheten är provad av Nammo Vanäsverken AB enligt EN 1522 i klasserna FB3, FB4 och FB6, vilket innebär att de skottsäkra dörrarna i klass FB6 ska kunna klara automateld från exempelvis en AK5 med ammunition som “full metal jacket”, “pointed bullet” och “soft core (lead) with steel penetrator”.

Läs mer om skottsäkerhet enligt EN 1522.

Våra skottsäkra dörrar