Ståldörrar från Daloc.

Daloc är Skandinaviens ledande och största tillverkare av ståldörrar. Vårt breda sortiment gör att olika typer av ståldörrar kan levereras med samma utseende för att passa i samma miljö, och samtidigt uppfylla olika klassningskrav. Enkelt, för dig!

Mer om regler och klassningar som kan gälla för den här dörren

När vi tog fram Daloc Säkerhetsdörr för lägenheter utgick vi inte ifrån vår traditionella branddörr. Istället utvecklade vi en helt ny ståldörr som gav vackra, hållbara ståldörrar med hög finish. Därmed var vår unika moderna ståldörr född. En ståldörr för höga krav både vad det gäller funktion och design.

Tack vare det initiativet kan du idag välja rätt ståldörr för rätt miljö; moderna ståldörrar i publika miljöer där man vill ha snygga, men ändå funktionella och stryktåliga dörrar, eller traditionella ståldörrar där främst klassning, funktion och stryktålighet är de viktigaste egenskaperna.

Moderna ståldörrar.

Till de moderna ståldörrarna hör våra dörrar i S30-, S40- och S50-serien samt säkerhetsdörr S63. De används som säkerhetsdörrar till lägenheter och i publika offentliga miljöer som kontor, hotell, sjukhus och köpcentra där man vill ha snygga, men funktionella och stryktåliga dörrar.

Kännetecken: Bockad ficka som döljer plåtkanten och tjock snedfasad överfals.

Traditionella ståldörrar.

Till de traditionella ståldörrarna hör Daloc S60, Daloc S66 och Daloc S67 samt högsäkerhetsdörr Daloc S93. De används oftast i miljöer som källare, parkeringshus, vindsutrymmen och industrier där klassning, funktion och stryktålighet är de viktigaste egenskaperna.

Kännetecken: Synlig plåtkant och tunn överfals.

Våra ståldörrar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer