Inbrottsskydd och standarder för inbrottsskyddande dörrar.

Inbrottsskydd är, till skillnad från brandskydd, inte reglerat i svensk lagstiftning och därför saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar Svensk brand- och säkerhetscertifiering, SBSC, certifikat utifrån inbrottsstandarden SS-EN 1627 och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar.

Våra dörrar är testade av RISE och certifierade av SBSC för så väl utåt- som inåtgående montage. Om du är osäker på om en dörr är certifierad mot SS-EN 1627, kan du göra en kontroll på sbsc.se.

 

Här hittar du våra inbrottsskyddande dörrar.

Inbrottstandard SS-EN 1627 Resistance Class (RC).

Inbrottsstandarden SS-EN 1627 är uppbyggd kring olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom inbrottsprov görs även andra prov som diverse tryckprover där man bland annat provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

SS-EN 1627 RC 2.

Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), etc.

SS-EN 1627 RC 3.

Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.

SS-EN 1627 RC 4.

Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.

SS-EN 1627 RC 5.

Total testtid* 40 min varav effektiv angreppstid 15 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och ta mer tid på sig. Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr utöver verktygen enligt RC4.

*Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-EN 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Skyddsklass enl SSF200.

SSF Stöldskyddsföreningen publicerar normer som i sig är frivilliga att följa, men försäkringsbolag kan i enskilda fall ställa krav att de ska tillämpas.

Normen SSF 200
Delar in en lokals skalskydd i 3 skyddsklasser, där 1 är lägst och 3 högst. Den är främst avsedd för kommersiella verksamheter.

Normen SSF 1078
Definierar kraven för dörrar enligt skyddsklasserna i SSF 200. Klass 1 är lägst, klass 3 är högst.

Normen SSF 3522
Definierar kraven på låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst. Låsenhet med komponenter som uppfyller klass 3 eller högre benämns som ”Godkänd låsenhet, GLE”.

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer

Byta till säkerhetsdörr?

Om du vill byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening är det allra enklast att börja här.

Läs mer