Korrosivitetsklassning av dörrar enligt SS-EN 12944-2.

Hur väl en dörr skyddas mot korrosion beror på dörrens material, ytbehandling och den omgivande miljön. Skötseln av dörren är ytterligare en faktor som påverkar korrosionsmotståndet. Korrosivitetsklasserna C1 till C5-I SS-EN 12944-2 bygger på hur aggressiv den omgivande miljön är. Minst aggressiv är korrosionsklass C1 och mest aggressiv är C5.

Daloc har dörrar som noggrant provats för korrosivitetsklasserna C1 till C5.

Här hittar du våra rostfria dörrar.

Provning av korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklasserna C1-C5 har fastlagts genom forcerade cykelprover i mycket korrosiv miljö. Vid provning utsätts plåtar för korrosionsangrepp i en rumstempererad klimatkammare. Referensplåtar, målade enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5, placeras tillsammans med plåtar som behandlats i Dalocs målningssystem. Innan de placeras i klimatkammaren får alla plåtar standardiserade repor i färgskiktet enligt SS-EN ISO 4623-1. Plåtarna utsätts därefter för 100% luftfuktighet under 5 dagar. Vid två tillfällen under dessa dagar sprayas en treprocentig saltlösning på plåtarna. Efter tiden i klimatkammaren får plåtarna torka i 2 dagar i normal rumstemperatur. Cykeln upprepas därefter minst 5 gånger för att kunna jämföra korrosionsangreppen.

Korrosionsmotstånd över tid.

Dalocs ståldörrar och portar klarar korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5. I dessa är livslängden för korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5. Där är livslängden för korrosionsskydd enligt hållbarhet; låg, medel och hög. Låg är 2-5 år, medel är 5-15 år och hög är mer än 15 år. Korrosionsskyddade ståldörrar och portar från Daloc har alltid klassificeringen hög.

Målning av ståldörrar.

Daloc levererar ståldörrar med olika korrosionsskydd och typer av målade ytor. De erbjuds som grundmålade eller som färdigmålade i valfri NCS-kulör. Det går även att få ståldörrar med trämönstrad laminatplåt. Daloc S66 levereras grund- eller färdigmålad i varmförzinkat utförande alternativt rostfritt eller rostfritt syrafast utförande. Daloc har ett egenutvecklat miljövänligt målningssystem för ståldörrar. Målningssystemet uppfyller alla krav från Boverket gällande korrosionsklasser enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5.

Miljöanpassat målningssystem.

I målningssystemet förbehandlas alla stålkarmar med en miljöanpassad processteknik, fri från fosfat och tungmetaller. Systemet är slutet vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön. Dörrbladen tillverkas av torr, ej anoljad, stålplåt. Stålplåten hålls ren genom hela tillverkningsprocessen. Det gör att den inte behöver avfettas före målning. Den vattenburna färgen appliceras i ett automatmåleri med hjälp av robotar, högrotationsklockor och elektrostat. Högrotationsklockor ger en effektiv och jämn färgspridning och gör att färgen fäster bättre på dörrens elektrostatiska yta.

Välj ytbehandling.

Dalocs färdigmålade dörrar och karmar målas med en vattenburen ugnshärdande färg av polyestertyp. För dörrblad med laminatplåt är stålplåten varmförzinkad och laminerad med en mönstrad plastfolie. Daloc S66 färdigmålas med en tvåkomponent oxiranesterfärg.

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer