Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter.

Vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler gäller Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter som är framtagna av Program för Teknisk Standard PTS. Dörrar ska som all annan inredning klara av de hygienklasser som anges i riktlinjerna.

För dörrar i vissa vårdlokaler gäller också att de förses med bygelhandtag – ”elefantöra” – eller fot- och/eller armbågsmanövrerad dörröppningsautomatik. Vi kan erbjuda ett utrustningspaket som gör våra klassade trädörrar lämpliga som dörrar i vårdlokaler i hygienklass 1–3.

Hygienklasser för vårdlokaler.

Med vårdlokaler avser man rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas, samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet. Lokalerna delas in i hygienklasser enligt nedan.

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer