SS-EN 16580 Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Om en dörr ska användas i miljöer där stänk och förhöjd luftfuktighet förekommer, i exempelvis badrumsmiljö och våtrum där dörren inte utsätts för konstant vattenbegjutning, behöver den vara klassad i belastningsklass W (Wetness door leaf) enligt SS-EN 16580.

Här hittar du våra våtrumsdörrar.

För att uppnå SS-EN 16580, belastningsklass W, och då klara lättare fuktbelastning inomhus, bör dörrbladet vara laminerat och fukttrögt. Urfräsningen för gångjärnen görs också grundare i dörrbladet för att försäkra sig om att fukt inte ska ta sig in i stommen. Trätrösklar behöver lackas i dubbla lager runt om. Det är så vi på Daloc gör när vi utrustar våra enkeldörrar typ T10, T21, T24 och T25 för att bli klassade våtrumsdörrar.

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer