Vanliga frågor och svar.

Det vi inte vet om att byta dörr, eller att installera säkerhetsdörrar i ett nybygge, är inte värt att veta. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Går det beställa dörrar utöver standardmått?

Ja, det går att beställa dörrar anpassade för speciella väggöppnings- eller karmdagmått om det krävs.

Kan ni tillverka dörrar med specialmått? Kostnad för detta?

Ja. Pristillägg tillkommer normalt. Kontakta din säljare.

Jag är privatperson, kan jag beställa dörrar ändå?

Om du är intresserad av att byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening kan du läsa mer om hur det går till här. Om du vill köpa någon av våra andra dörrtyper kan du göra det hos någon av våra återförsäljare som du hittar här.

Går det att beställa bättringsfärg vid småskador?

Ja det går. Ta kontakt med din säljare så får du hjälp.

Kan ni lagra tillverkade dörrar som vi kan avropa när vi behöver dem? Kostnad?

Nej. En lösning kan vara att ta kontakt med lämpligt logistikcentra så levererar vi till en speditionscentral som sen sänder ut dörrarna.

Hur nära tillverkning kan jag göra en ändring i en lagd order?

Ordern låses mellan 4 till 8 veckor före tillverkningsstart beroende på utförande och ingående detaljer. Undantag finns.

Hur fort kan jag få en dörr?

Aktuell leveranstid beror på dörrmodell och utförande. Ta kontakt med en säljare. Om du har riktigt bråttom finns ett urval av våra dörrar hos våra lagerförande återförsäljare runt om i landet.

När kommer min dörr?

Leveranstiden står på ordererkännandet. Men du kan ta kontakt med säljaren du har beställt dörrarna av om du vill ha närmare besked.

Har ni dörrar på lager?

Vi har vissa dörrar på lager i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns även dörrar på lager hos våra lagerförande återförsäljare runt om i landet. Du hittar dem här.

Vad kostar en brand-, ljud- eller säkerhetsdörr?

Vad en dörr, port eller lucka kostar beror på vilken typ av dörr det är, storlek, ytval och vilken beslagning den ska ha, samt om den ska vara tillverkad av trä eller stål. Kontakta din säljare eller skicka en förfrågan till oss så får du en offert på de dörrar som är aktuella. Om du är intresserad av att byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening kan du läsa mer om hur det går till här.  

Var kan jag köpa säkerhetsdörr till min lägenhet eller bostadsrättsförening?

Om du är intresserad av att byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening kan du läsa mer om hur det går till här.

Hängning: Hur vet jag om en dörr är höger- eller vänsterhängd?

Att avgöra hur dörren är hängd är enkelt. Stäng dörren. Ställ dig på den sida där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till vänster? Då är det en vänsterhängd dörr. Sitter gångjärnen till höger? Då är det en högerhängd dörr.

Hur säkerställs att lägenhetsinnehavaren får en säker dörrinstallation under rådande pandemi?

Vår högsta prioritet är säkerhet och god hälsa för våra medmänniskor. Våra kunder ska kunna lita på att de som alltid får en genomtänkt och trygg dörrinstallation, så som att våra anställda ska känna att de har en trygg arbetsplats som bryr sig om deras välbefinnande. Grunden i detta är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och som ett led i detta har Secor tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder som de arbetar utifrån så att lägenhetsinnehavaren får en säker dörrinstallation under rådande situation. Läs mer om det på secor.se

Finns säkerhetsdörrar med glasöppning?

Ja. Se vår Y43 t.ex.

Kan man bryta sig in i en säkerhetsdörr?

Helt omöjligt är det såklart inte, det handlar om tid och buller vilket inbrottstjuven inte gillar. Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav för respektive motståndsklass SS EN1627. Se ytterligare info om inbrottsklassningar här.

Vad är det for skillnad på säkerhetsdörrar S43 och S33?

Både S33 och S43 uppfyller RC 3 (Resistance class) men Daloc S43 är specifikt framtagen för lägenheter och har ett flerpunktslås som ytterligare förbättrar inbrottsskyddet. Säkerhetsdörr Daloc S33 kan även den användas till lägenheter men är mer flexibel gällande beslagning för den går tex att förses med elektrisk låsning till passagesystem mm som idag ofta förekommer i kommersiella fastigheter och köpcentrum med bibehållna klassningar. Läs mer om våra säkerhetsdörrar här.

Vad är skillnaden mellan A, B och C-karm?

A-, B- och C-karm är benämningar för karmars olika foderbildning enligt SS 817340. Karm typ A är foderbildande på båda sidor, typ B är foderbildande på gångjärnssidan och typ C är en icke foderbildande karm. Här kan du läsa mer om våra karmar.

Går det beställa dörrar utöver standardmått?

Ja, det går att beställa dörrar anpassade för speciella väggöppnings- eller karmdagmått om det krävs.

Kan man få ståldörrar i gammal stil typ spegel?

Ja. Det finns två alternativ, spegelplåt och D-modellerna med träfiberskiva exempelvis: D43

Hur stort spann klarar omfattningen?

Minus 5mm plus 14mm. (Väggtjockleken ska vara minst 87mm och max 490mm.)

Vad blir karmyttermåttet på en 10×21 M dörr?

För 10x21M har våra moderna ståldörrar (S30-, S40- och S50-serien samt S63) och våra trädörrar är karmyttermåttet (KYM) 990x2093mm. Våra traditionella ståldörrar (S60-och S90-serien) har KYM 990x2090mm.

Går det att få en Daloc S10 målad i en speciell kulör?

Daloc S10 kan målas i någon av våra standardkulörer. Vid större kvantiteter kan S10 erhållas i specialkulör. Läs mer om standardkulörer etc i produktbladet för S10.

Vilken kulör är det på grundfärgen?

Den är mellangrå, snarlik NCS S 5502-B

Vad blir det fria måttet om jag bara kan öppna upp dörren i 90 grader?

Karmdagmått minus det mått som är angivet för den specifika dörrmodell ex. ”vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden på en S30”. Se utförligare info för respektive dörrmodell här.

Har ni en skiss på var all karmöverföring mynnar ut i karmen?

Nej. På grund av att det helt och hållet beror på dörrens beslagning. Ta kontakt med din säljare för mer info.

Kan man få S88/S67 färdigmålad?

Nej

Vad går det att få för kulör på dörren?

För att få en bättre leveransberedskap finns ett antal NCS-kulörer som standardutförande. Färdigmålade ytor har glansvärde 35-40. Dalocs trädörrar samt ståldörrar i S30-, S40- och S50-serien samt S63 levereras som standard färdigmålade i de färger som ingår i NCS-kulör – Grundutförande eller Daloc Standard. Andra kulörer offereras på begäran. Samtliga har vitmålad karm som standard. Branddörr S60 levereras grundmålad men kan erhållas industrimålad i de färger som ingår i NCS-kulör – Grundutförande eller Daloc Standard.

Kan man få laminatprover?

Ja det kan man (hör av dig till din säljare).

Hur många karmöverföringar (EA 281) kan erhållas på en säkerhetsdörr?

Normalt två dolda, och två utanpåliggande. Beslagning samt storlek på dörren kan begränsa. Det finns fyra placeringar av karmöverföringar enligt ovan men man kan aldrig välja mer än tre samtidigt. Dörrar med fem tappar (S63) kan aldrig ha mer än en utanpåliggande karmöverföring.

Kan man erhålla dörrbladet i olika kulörer på anslag resp. gångjärnssidan?

Ja, med begränsning till grundkulörer enligt vår hemsida. Även olika laminatplåtar kan kombineras. Olika kulörer på a- och g-sida bygger på prelackplåt som har vissa mått. Dörrstorlek och dörrtyp kan medföra begränsningar.

Går det få integrerat överljus i karmen på loftgångsdörrar?

Ja. Dock med förlorade klassningar.

Vad kostar det att få foder gångjärnssidan jämfört med en foderlös stålkarm?

Det är samma pris

Hängning: Hur vet jag om en dörr är höger- eller vänsterhängd?

Att avgöra hur dörren är hängd är enkelt. Stäng dörren. Ställ dig på den sida där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till vänster? Då är det en vänsterhängd dörr. Sitter gångjärnen till höger? Då är det en högerhängd dörr.

Vad rekommenderar ni för karmtyp för inåtgående säkerhetsdörrar? Blir den skyltad med inbrottsklass?

Det beror på montaget. Våra säkerhetsdörrar är inbrottsklassade för både inåt- och utåtgående montage.

Har ni minikarm/instickskarm?

Nej det är ingen produkt vi erbjuder. Detta beror på att vare sig brandskydd eller inbrottsskydd kan garanteras med det gamla karmmontaget.

Vilka A- & B-mått har ni på era dörrar?

Det beror på dörrtyp. Se i respektive dörrs produktblad i dörrkatalogen

Vilket hålmått rekommenderas för en pardörr i stål 20x21M?

2010x2105 (beror lite på t.ex. dörrmodell, se respektive dörrs väggöppningsmått i produktbladets måttabell i dörrkatalogen).

Är det alltid dragtråd i bladets och karmens kanalisation vid leverans? Tillval?

Nej detta är ett tillval.

Krävs det att alla karmhylsor har infästning på stålkarmar?

Det ska alltid sitta två skruv där gångjärnen är placerade. Därefter styr klassningen antalet (se resp karms montageanvisning).

Vilka skruvar rekommenderar ni?

Korrekt skruv skiljer sig beroende på väggmaterial (betong, träreglar eller stålreglar etc.). Se montageanvisningarna här för korrekt montageskruv.

Dörrbladet hänger ner i framkant, vad kan jag göra åt det?

Det finns en utförlig instruktion för hur du justerar detta i karmens montageanvisning. Du kan ladda ner den här.

Vilken typ av mjukfog ska användas? Nån speciell för brand?

Elastisk mjukfog. Nej.

Vilken typ av skruv används till stålkarm?

Korrekt skruv skiljer sig beroende på väggmaterial (betong, träreglar eller stålreglar etc.). Se montageanvisningarna här för korrekt montageskruv.

Vilken montagenyckel ska vi använda?

Insexnyckel storlek 12 till stålkarmar och storlek 10 när du ska montera träkarmar. Insexnyckel 4 mm för justerbara gångjärn.

Behöver man dreva vid montage?

Ja. Drevningen ska vara av obrännbar mineralull om dörren är brandklassad.

Behöver man alltid använda brandfog?

Nej. Se montageanvisning för din dörrmodells karm för ytterligare info kring fogning. Du kan ladda ner den här.

Hur monteras en S88?

Se detaljerad montageanvisning

Kan ni erbjuda montage av dörrar & portar?

Nej, vi erbjuder inte den tjänsten. Vi kan säkert komma med ett och annat tips på monterande företag beroende på region etc. Om du funderar på att byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening kan du läsa mer om det här.

Hur monterar jag en Daloc-dörr i en porös eller annan dålig vägg?

I porösa och dåliga väggar används med fördel en montageplåt eller montageprofil som är en kraftig L-profil. Den fästs i väggen där det finns fäste och därefter monterar man dörrkarmen i L-profilen. De montageprofiler Daloc tillhandahåller mot beställning ligger på 3 mm.

Är det ett stort projekt att byta till säkerhetsdörr i min lägenhet eller i min bostadsrättsförening?

Nej då, du lämnar din nyckel på morgonen och kommer hem till en ny säkerhetsdörr – exakt så som du vill ha den. Svårare än så är det inte. Du kan läsa mer om dörrbyte här.

Hur säkerställs att lägenhetsinnehavaren får en säker dörrinstallation under rådande pandemi?

Vår högsta prioritet är säkerhet och god hälsa för våra medmänniskor. Våra kunder ska kunna lita på att de som alltid får en genomtänkt och trygg dörrinstallation, så som att våra anställda ska känna att de har en trygg arbetsplats som bryr sig om deras välbefinnande. Grunden i detta är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och som ett led i detta har Secor tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder som de arbetar utifrån så att lägenhetsinnehavaren får en säker dörrinstallation under rådande situation. Läs mer om det på secor.se

Vad är det för skillnad på SSF 200 kontra EN 1627? Vilken dörr motsvarar vilken?

Det är olika klassningar av inbrottsskydd. SSF 200 är en svensk norm publicerad av Stöldskyddsföreningen medan EN 1627 är en Europastandard som gäller i hela Europa. SSF innehåller skyddsklasser och i EN 1627 benämnänsklassningarna som Resistance Class (RC). Skyddsklass 2 enligt SSF motsvarar RC3 enligt EN 1627 t.ex.

Bibehålls brandklass även utan tröskel?

Ja på ståldörrar. Men i vissa fall även på trädörrar. Kontakta gärna din kontaktperson på Daloc om du vill veta mer.

Vilka U-värden har dörrarna?

Det beror på dörrtyp och utrustningsval.

Får man ha trätröskel till en ståldörr med brandklass A60?

Nej (pga. brännbart material). Trätröskel är däremot ok i ståldörrar upp till brandklass EI30.

Vad är max ställmån för bibehållen brand- & inbrottsklass?

Se respektive montageanvisning för föreskriven karmtyp här. Där anges maximalt väggöppningsmått.

Kan man köpa dörrar i andra mått än de som står på hemsidan?

Ja det är inga problem att anpassa dörrstorlekarna till andra mått. Måtten i produktinfon är enbart exempel på standardstorlekar.

Går det få en säkerhetsdörr S33 eller S43 med brandklass A60/EI60?

Ja, de är provade och certifierade i brandklass A60/EI60. Läs mer om våra säkerhetsdörrar här.

Krävs tät tröskel på en brandklassad trädörr?

Nej. Med max 6 mm dörrspringa samt obrännbart golvmaterial kan brandklass erhållas för både 30 och 60 minuter.

Vad krävs för låshus för att erhålla RC3 enligt SS EN-1627?

Låsklass 4, exempelvis ASSA 510, 511 och 2500

Vilken ljudreduktion kan erhållas på en ståldörr med tröskelplatta och släplist? Som pardörr?

38 dB. Samma för pardörr. För högre ljudreduktion rekommenderas ståldörr med infälld mekanisk tröskel, alternativt anslagströskel.

Vad betyder SSF 1078?

Normen SSF 1078, som publicerats av Stöldskyddsföreningen, definierar kraven för dörrar enligt skyddsklasserna i SSF 200, med inkluderat GLE (Godkänd låsenhet). Klass 1 är lägst, klass 3 är högst.

Vad är skillnaden mellan S200 (tidigare Sm) & Sa?

S200 är en klass för varma brandgaser (200°C) och Sa är en klass för kalla brandgaser.

Varför har ni valt att tredje part ska granska och certifiera era säkerhetsdörrar?

Vi har hittills aldrig träffat på en icke certifierad, dvs egendeklarerad, säkerhetsdörr som klarar inbrottsklassen. Om en tillverkare inte låtit en oberoende tredje part (SBSC med ”ögat”) granska och certifiera sin produkt finns det ingen som garanterar att dörrens inbrottsskydd håller rätt nivå. Vi har valt att tredjepartcertifiera våra dörrar för vi ser det som en trygghet för kunden och deras kunder att få vara helt säkra på att säkerhetsdörrarna som ska sitta i byggnaden uppfyller de krav som ställs.

Vilka klassningar krävs?

Detta beror på var dörren är placerad och vilka egenskaper som efterfrågas av dörren. Kontrollera med brandkonsult, försäkringsbolag, akustiker mm.

Kan ni använda våra befintliga ovala låscylindrar till den nya säkerhetsdörren?

Om den ovala låscylindern förses med godkänt cylinderbehör så gäller klassningar. Cylinderbehöret kan erhållas av Daloc.

Hittar du inte det du letar efter?

Sök på klassning eller dörrtyp här.