Så skyddar en Daloc Säkerhetsdörr mot brand och brandgaser.

Om det börjar brinna någonstans i byggnaden är en säkerhetsdörr från Daloc ditt bästa skydd. Dörrbladet och stålkarmen av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen av mineralull och de invändiga förstärkningarna. Detta innebär att giftiga brandgaser och brand bromsas i minst 30 minuter, en tidsfrist som gör att du kan känna dig trygg i din lägenhet.

Standard brandklass EI 30 och brandgastäthetsklass S200

Brandskydd är ett lagkrav.

Idag kräver lagen (Boverkets Byggregler BBR) att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Det gäller oavsett om det rör dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.
Våra säkerhetsdörrar är provade och typgodkända av RISE och uppfyller därigenom Boverkets alla krav.

30 livsviktiga minuter.

Vid en brand är rök och giftiga brandgaser farligare än själva lågorna. Med en säkerhetsdörr från Daloc minimerar du risken att de tränger in från det rökfyllda trapphuset i minst 30 minuter. Dörrbladet och karmen av stål håller formen så att dörrens täthet består och tätningslisten hindrar röken från att leta sig in genom springan som kan bildas mellan dörrblad och karm.

Konstruerad, provad och typgodkänd för att skydda liv.

Att en säkerhetsdörr från Daloc ger ett så bra brandskydd beror på dörrens konstruktion. Den är tillverkad i obrännbara material som till exempel stål och mineralull. Dörrbladet och stålkarmen av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen och de invändiga förstärkningarna. Dessutom är både karmen och tröskeln försedd med tätningslister. Tillsammans bildar detta en tät och formstabil dörr som hindrar brand och giftig rök från att spridas. Daloc säkerhetsdörrar uppfyller kraven för brandklass EI 30, tillval A60, med brandgastäthet upp till S200 (tidigare Sm).

Läs i lugn och ro.

Här hittar du allt du behöver veta om säkerhetsdörren.

Ladda ner broschyr

Säkerhetsdörr till ditt hem eller din förening?

Det är enklare än du tror - och skapar ett tyst och tryggt hem.

Skicka förfrågan här