Bättre innemiljö – säkerhetsdörren skyddar mot oljud.

Du hör skillnaden direkt. Eller rättare sagt. Du hör nästan ingenting från trapphuset. Tack vare de ljudabsorberande egenskaperna sväljer dörren störande ljud och skapar en behaglig ljudkomfort.

Standard ljudisolering Rw 38dB. Upp till Rw 50dB som tillval.

Stål och mineralull sväljer oljud.

Det formstabila dörrbladet av stål innehåller ljuddämpande mineralull och invändiga ljudabsorbenter som tillsammans effektivt sväljer oljud från trapphuset och skapar en behaglig ljudkomfort.

Effektiva tätningslister.

Effektiva tätningslister tillsammans med isolering av mineralull och invändiga ljudabsorbenter gör så att en säkerhetsdörr skyddar mot ljud, men även mot obehagliga lukter från trapphuset. Att dessutom draget från trapphuset minskar och energikostnaderna då ofta sjunker är ytterligare ett argument för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Formstabil konstruktion.

Dörrbladets ljuddämpande egenskaper byggs upp av ljudisolerande mineralull och invändiga ljudabsorbenter. Den ljudisolerande konstruktionen sväljer skrik och skrän från trapphuset och skapar en behaglig ljudkomfort i lägenheten. Denna formstabila konstruktion slår sig inte och blir inte skev av fukt och temperaturskillnader, vilket gör att de ljudisolerande egenskaperna behålls.

Säkerhetsdörr till ditt hem eller din förening?

Det är enklare än du tror - och skapar ett tyst och trivsamt hem.

Skicka förfrågan här

Läs i lugn och ro.

Här hittar du allt du behöver veta om säkerhetsdörren.

Ladda ner broschyr