Typgodkannandebevis och certifikat

Ladda ner dokument mm

Här kan du hämta typgodkännande, monteringsanvisningar och andra dokument i pdf-format.

För att kunna läsa PDF-filer krävs programmet Acrobat Reader. Klicka på ikonen nedan om du önskar ladda ner och installera Acrobat Reader 

Drift och underhåll
Innehåller skötselanvisningar och byggvarudeklarationer för våra dörrar till förvaltardokument mm.
Produktblad dörrar
Ladda ner våra dörrars produktfaktablad i pdf-format.
Typgodkännande brand, ljud och brandgas
Typgodkännanden och certifikat för våra branddörrar, ljuddörrar och brandgastäta (röktäta) dörrar.
Certifikat inbrott
Typgodkännanden och certifikat för våra inbrottssäkrade dörrar.
Skötselanvisningar
Ingår i "Drift och Underhåll" men kan även hämtas separat här.