daloc sakerhetsdorr mark

Klassningar, certifikat och tillverkningskontroll

Välj alltid en tillverkare med certifierade och tillverkningskontrollerade säkerhetsdörrar för då vet du att dörren till din lägenhet uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter.

Kolla upp detta innan du köper säkerhetsdörr

Certifiering och tillverkningskontroll

I Sverige finns ett frivilligt system med certifiering och tillverkningskontroll. Denna certifiering innebär att utfärdaren av certifikatet utan varsel skall kunna göra stickprov hos tillverkaren för att kontrollera att en tillverkad säkerhetsdörr överensstämmer med det certifierade exemplaret. Detta ger dig som köpare en trygghet i att din dörr uppfyller de krav som ställs när den sitter i din lägenhet.

Kontrollera att säkerhetsdörren du tänkt köpa är typgodkänd

När du skall köpa en säkerhetsdörr bör du noga kontrollera om dörren har har typgodkännandebevis och certifikat för de klassningar dörren skall uppfylla samt att tillverkningskontroller genomförs hos tillverkaren. Då kan du vara säker på att din nya säkerhetsdörr uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter. För ytterst handlar dörren om att rädda liv. Och inte bara ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i en lägenhet och brandgaser läcker ut i trapphuset blir alla utsatta för fara. 

 

 

Brandskydd

Brandskydd

Entrédörrar som monteras i lägenheter ska enligt svensk lag vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter (EI30) oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostads rättsförening är det dessutom ditt ansvar att dörr arna monteras enligt lagen. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från tex RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Beviset ska uppge brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera detta på RISE Certifierings webbplats genom att söka på företaget som du tänker köpa dörren av. Till RISE Certifiering

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Daloc säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för brandklass EI 30, men går även att beställas i brandklass A60. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, t ex. EI 30 och A60.
Brandgastäthet (Röktäthet)

Brandgastäthet (Röktäthet)

Det är lag (Boverkets Byggregler, BBR) på att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäthetsklassade. Oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

Utan att fördjupa oss alltför mycket i tekniska specifikationer är beteckningen som Boverket (BBR avsnitt 5:534) anger som måttstock S200 (tidigare Sm). Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För klassen S200 är röktemperaturen 200°C och tryckskillnaden 50Pa (För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20°C och tryckskillnad 25Pa).

Att det blivit lag på brandgasskydd är fullt logiskt. Tvärtemot vad man kan tro är giftig rök och inte lågorna den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Att ha en dörr som även skyddar mot brandgas är i sammanhanget en billig livsförsäkring och ett krav enligt lagen.

Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostadsrättsförening är det dessutom ditt ansvar att dörr arna monteras enligt lagen. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från tex RISE Certifiering. Beviset ska uppge brandgastäthetsklass och brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera på RISE Certifierings webbplats genom att söka på företaget som du tänker köpa dörren av. Till RISE Certifiering

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för S200 (och Sa) enligt standarden SS-EN 13501-2.
Ljudisolering

Ljudisolering

Ljudreduktion 38dB är det vanligast alternativet när man byter ut sin gamla tamburdörr till en ny säkerhetsdörr medan ljudklass 43dB och 48dB främst används i miljöer där man ställer högre ljudkrav som tex i lägenheter med öppen planlösning.

27 dB: Samtal vid normal nivå kan höras och förstås.

33 dB: Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas.

38 dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå

43 dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.

53 dB: Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat.

 

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för ljudreduktion (Rw) 38dB, men går även att beställas med ljudreduktion 43dB, 48dB eller 50dB. I sortimentet finns även en D43 med ljudreduktion 50dB och tandemdörr med 53dB.

Inbrottsskydd

Inbrottsskydd

Inbrottsstandarden bygger på olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom praktiska inbrottsprov utförs även andra prov som t ex. diverse tryckprover där man bl a provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

Inbrottsstandard SS-EN 1627

RC 2: Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), kilar etc.

RC 3: Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.

RC 4: Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.


* Att man skiljer på total testtid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.


Kolla upp det här!

Inbrottskydd av dörrar är inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar ute hos tillverkaren. Hos SBSC kan du kontrollera om företaget du tänker köpa dörren av ingår i den kontrollrutinen. Till SBSC

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar uppfyller kraven för motståndsklass RC 3 och RC 4 enligt SS-EN 1627. De är provade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller RISE (tidigare SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) för så väl ut- som inåtgående motage. Information om certifierade produkter finns hos Stöldskyddsföreningen