Hållbarhetsredovisning.

För oss på Daloc är hållbarhetsarbetet en ständigt pågående process. Vi anser att hållbara produktionsmetoder är en förutsättning för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Här kan du ladda ner Dalocs Hållbarhetsredovisning.

Vi gör kontinuerliga investeringar så att vi hela tiden kan minska vår miljöpåverkan. Vi utvecklar också vår sociala hållbarhet genom en säker, rättvis, icke-diskriminerande och stimulerande arbetsplats.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Ladda ner