Historien om Daloc - från liten mekanisk verkstad till miljardkoncern.

Daloc är en familjeägd industrikoncern i tredje generationen och har några av Europas modernaste dörrfabriker. Vi har utvecklat och förfinat våra produkter i över 75 år och är idag Skandinaviens ledande tillverkare av säkra stål- och trädörrar. Här kan du se viktiga milstolpar i vår historia.

1940-talet.
Allt börjar i en liten mekanisk verkstad.

Vår historia börjar 1942 då entreprenören John W Johansson startar en liten mekanisk verkstad i den svenska staden Lidköping för att tillverka kassaskåp och branddörrar. Första året omsätter företaget 55 000 kronor och har fem anställda. 1943 blir John kompanjon med Hans Dahlstedt, Industriaktiebolaget Dahlstedt & Johansson bildas och tillverkningen av branddörrar börjar i större skala.

1949 är omsättningen 417 000 kronor och antalet anställda 14. Fabriksytan är 1100 kvm.

1950-talet.
Högre krav på brandskydd.

Efter kriget följer en rejäl byggboom i Sverige och myndigheterna ställer krav på brandskydd vid nybyggnation. Detta gynnar Daloc. Förutom branddörrar tillverkas också utrustning till de civilskyddsrum som byggs i Sverige under hela kalla kriget. I mitten av 50-talet ökar Dalocs behov av både större lokaler och mer arbetskraft. En ny fabrik byggs i Töreboda (där huvudkontoret finns än idag), dit verksamheten flyttas 1956.

1960 är omsättningen 1,9 miljoner kronor och antalet anställda 35. Fabriksytan är 3800 kvm.

1960-talet.
Stor satsning på bostäder ökar försäljningen.

Två av de mest betydelsefulla faktorerna för Dalocs goda försäljning under 1960-talet är den svenska regeringens satsning på bostäder och kalla kriget. Kravet på branddörrar ökar och Sverige fortsätter bygga skydds- och bergrum. Fabriken byggs ut, tillverkningsmetoderna och maskinerna utformas på ett för tiden framsynt sätt. För första gången kompletteras också brandkravet med en kvalitetsnorm i Svensk Standard kvalitetsklass 1.

1969 är omsättningen 4,2 miljoner kronor och antalet anställda 42. Fabriksytan är 4300 kvm.

1970-talet.
En ny generation tar över.

På 70-talet tar Johns dotter Inga-Lisa över ansvaret för Daloc. Under hennes ledning utvecklas företaget snabbt. 1973 flyttar Daloc till väsentligt större lokaler eftersom den gamla fastigheten är utnyttjad till bristningsgränsen. Framgångarna i Sverige gör det också intressant att starta försäljning i andra länder. 1974 börjar Daloc sälja dörrar på den danska marknaden och bildar några år senare Dørplan ApS, nuvarande Daloc Danmark A/S.

1979 är omsättningen 18,4 miljoner kronor och antalet anställda 69. Fabriksytan är 11 200 kvm.

1980-talet.
Dörrar för nya miljöer.

Hittills har kunderna valt Dalocs ståldörrar när de behöver en dörr till lite grövre miljöer, exempelvis i källare eller industrier. Under 1986 och 1987 installeras en ny produktionslinje som gör det möjligt att tillverka snyggare dörrar med högre finish. Det öppnar upp för nya målgrupper och användningsområden, exempelvis säkra lägenhetsdörrar.

Industriaktiebolaget Dahlstedt & Johansson byter 1988 namn till Daloc AB, ett kortare namn som även ska fungera bättre internationellt.

1989 är omsättningen 95,7 miljoner kronor och antalet anställda 130. Fabriksytan är 16 100 kvm.

1990-talet.
Kompletterar med trädörrar.

I juni 1991 köper Daloc trädörrstillverkaren HS-dörren i Skagersvik och blir den enda svenska tillverkaren av både stål- och trädörrar. Köpet gör att Daloc nu har det mest kompletta sortimentet av brand-, ljud- och inbrottsklassade innerdörrar.

År 2000 är omsättningen 283,1 miljoner kronor och antalet anställda 217. Fabriksytan är 31 800 kvm.

2000-talet.
EU öppnar vägen för export.

I början av 2000-talet har EU kommit igång med arbetet för gemensamma standarder när det gäller testningar och godkännanden, vilket öppnar möjligheter till nya marknader.

2002 förvärvas Secor AB, ett franchisekoncept som erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en helhetslösning. Installation av Dalocs säkerhetsdörrar är kärnan i konceptet. Daloc fortsätter också att växa på trädörrar genom förvärvet av Orresta Dörr 2003, som erbjuder ett exklusivt sortiment av trädörrar. Trädörrstillverkningen i Skagersvik flyttas 2004 till nya lokaler i närheten av ståldörrsfabriken i Töreboda.

2006 satsar Daloc i Norge på allvar genom förvärvet av Bryne Stål som blir Daloc Norge AS.

2009 är omsättningen 609 miljoner kronor och antalet anställda 318. Fabriksytan är 44 000 kvm.

2010-talet.
Daloc blir en miljardkoncern.

Dalocs exportsatsning fortsätter 2013 med ett eget kontor i Nederländerna. I juni 2015 får Inga-Lisa ett stort erkännande då hon tilldelas Konungens medalj för framstående insatser som företagsledare av Kung Carl XVI Gustaf. Senare samma år tar Inga-Lisas son Fredrik Silverstrand över som CEO och blir tredje generationens aktiva ledare. 2019 påbörjades bearbetningen av den tyska marknaden, då Daloc etablerade ett kontor i Hamburg.

2019 är omsättningen 1 199 miljoner kronor och antalet anställda 457. Fabriksytan är 50 000 kvm.

2020-talet
Daloc investerar 250 miljoner i Töreboda

– Det är i det läge världen nu befinner sig som kärnvärden får en innebörd och på allvar prövas. Jag känner då en stolthet i att Daloc och våra ägare visar att våra kärnvärden håller och att Daloc fortsätter att satsa, säger Peter Wassberg, VD på Daloc AB när nyheten om storsatsningen i Töreboda presenteras.
– Corona påverkar inte den långsiktighet Daloc och vi som ägare alltid haft i våra beslut, säger Fredrik Silverstrand, koncernchef Daloc Futura AB och delägare i familjeföretaget.
Investeringarna är en del av investeringsplanen 2025 som kommer att resultera i ökad produktionskapacitet för att möjliggöra koncernens fortsatta tillväxt. Utbyggnaderna i denna etapp har påbörjats och beräknas vara genomförda under första halvåret 2021.