Ljudreduktion för Daloc säkerhetsdörrar uppmätt i laboratoriemiljö på RISE (tidigare SP).

Daloc förklarar ljudkomfort!

Innan du startar måste du justera ljudvolymen så att du kan höra och förstå samtalet som pågår ute i trappupgången.

Nu har jag ställt in volymen korrekt