Daloc kärnvärden

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, hur vi är som personer, vad vi vill åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade. De hjälper oss också att veta hur vi ska uppträda och agera i olika situationer. Därför ska vi arbeta utifrån våra kärnvärden i alla delar av verksamheten.

Framåtanda

En av nycklarna till vår framgång är vårt öppna sinnelag. Vi vågar gå vår egen väg och gör därför inte som alla andra. Vi ser möjligheter där andra ser hinder och tycker det är spännande och stimulerande med utveckling. Att vara framåt handlar också om att se till kundens bästa.

 

Ständiga förbättringar är en del av vår vardag. Om vi stöter på problem eller ser möjligheter är det varje medarbetares ansvar att driva frågan vidare.

Trygghet

Daloc är ett tryggt val. Inte bara för att våra dörrar skyddar liv och skapar en trygg och säker miljö. Våra kunder kan också känna sig trygga i att vi har den kunskap som krävs för att välja rätt dörr. Vi förstår att dörrvalet är komplicerat och gör allt vi kan för att underlätta valet.

 

Våra medarbetare ska känna sig trygga i att vi har tydliga ramar för varje ansvarsområde. Vi håller vad vi lovar. Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter, likväl som att vi alltid levererar rätt produkt, till rätt pris i rätt tid.

Långsiktighet

Vi är ett familjeföretag i tredje generationen. Långsiktighet och ansvarstagande är familjeföretagets styrka. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt i våra relationer och vår goda ekonomi och uthållighet är en trygghet, både för kunder och medarbetare. Långsiktighet är också viktigt på de orter där vi verkar och ger oss möjlighet att ta ett socialt ansvar.

 

Vi är öppna för förändringar, men är alltid ansvarfulla när vi gör nya investeringar. Engagerade medarbetare är en avgörande del i vår verksamhet. Det handlar om att ge människor möjlighet att utvecklas och att det finns en plan för detta.