daloc kvalitet in i minsta detalj

Daloc leder utvecklingen

Vi har utvecklat och förfinat våra dörrar sedan 1943. Framgångsreceptet är innovativ design, intelligenta konstruktioner, egenutvecklad produktionsteknik samt kompetenta och engagerade medarbetare. Hela tiden tänjer vi också på gränserna för vad en säker dörr kan vara. För som marknadsledande kan man bara lita på sin egen förmåga.

Erfarenhet och engagemang

Familjeföretaget Daloc har tillverkat säkra dörrar i över 75 år. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om dörrarna är tillverkade av stål eller trä. Gedigen kunskap, stort engagemang och lång erfarenhet gör att vi idag leder utvecklingen av klassade dörrar i stål och trä.

Dörrar för höga krav

Våra egna och samhällets krav är en sporre för oss att bygga säkra produkter med hög kvalitet, där tilltalande design är en självklar del av dörren. Som marknadsledare måste man lita på sin egen förmåga och vår verksamhet bygger på vår egenutvecklade innovativa design och produktionsteknik. Vi har alltid strävat efter att inspirera, överraska och överträffa oss själva. På så sätt lyckas vi ständigt ta nya steg i utvecklingen av hur dörrar kan se ut och fungera. 

Hållbarhet

Vår verksamhet är anpassad för att medverka till ett starkt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser miljöarbetet som en viktig och ständigt pågående process och vi ligger långt fram när det gäller att miljöanpassa våra produkter och övrig verksamhet. 

Kärnvärden

Framåtanda, trygghet och långsiktighet utgör våra kärnvärden, begrepp som också är en viktig del av vår företagskultur. De genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta.

  

Vår affärsidé

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja dörrar och portar samt andra enheter med speciella krav inom brand, ljud och säkerhet. Produkterna säljs på marknaden i Norden och via etablerade kanaler i andra länder.
Vår kunskap och kompetens är och ska vara lätt tillgänglig för våra kunder. Vår höga leveranssäkerhet och kvalitet ska ge en låg kostnad för kunden. Vi är och ska vara ett stabilt företag med god lönsamhet, ett tryggt förstahandsval.

Vår mission

Vår mission

Är att inspirera, överraska och överträffa våra kunders uppfattning om vad en dörr kan vara, hur den kan se ut och fungera. Att använda vår kunskap till att ge trygghet och nytta för de många.
Vår vision

Vår vision

Är en framtid där man tar hänsyn till en dörrs funktionalitet och till dess möjlighet att göra miljön vackrare. Oavsett vilken miljö det gäller. Då blir vår värld säkrare, vår livskvalitet höjs och vi kan leva mer harmoniskt.
Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Vi smider ihop försäljning, produktion och leverans till en säker kedja så att varje levererad order blir en rekommendation till en ny. Kedjan är dessutom anpassad för att medverka till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Läs mer