daloc 1946

Historien om Daloc

Vi har utvecklat och förfinat våra produkter i över 75 år. Framgångsreceptet är engagerade ägare och medarbetare samt innovativ design, intelligenta konstruktioner och egenutvecklad produktionsteknik.

Familjeföretaget Daloc

Det var på 40-talet allt började. Idag är Daloc en svensk familjeägd industrikoncern i tredje generationen med lång erfarenhet av dörrtillverkning för olika kundbehov. Daloc har idag några av Europas modernaste dörrfabriker. Här tillverkas framtidens dörrar med ett stort kunskapskapital. Flera av fabrikerna använder unika tillverkningsprocesser med hög automatiseringsgrad  som ger stor precision och hög finish.

Daloc på 40-talet

1942 började entreprenören John W Johansson tillverka kassaskåp och branddörrar i en mekanisk verkstad i Lidköping. Första året omsatte man 55 000:- och hade fem anställda. 1943 blev John kompanjon med Hans Dahlstedt och Industriaktiebolaget Dahlstedt & Johansson bildades. Samtidigt flyttade man till Hasslerör utanför Mariestad och började tillverka branddörrar i större skala. Hösten 1943 ersattes Dahlstedt av Johns bror Einar, men bolagsnamnet ändrades först 1988 till Daloc.
Kunderna, främst lokala byggare, fick förtroende för bröderna och försäljningen av branddörrar ökade successivt. Tillverkningen var traditionell med separata arbetsstationer för klippning, bockning och svetsning. Falsen formades t ex manuellt med klubba. Nu lades också grunden till Dalocs företagskultur och finansiella styrka med långsiktiga investeringar.
1949 var omsättningen 417 000 SEK och antalet anställda 14. Fabriksytan 1100 m2.

Daloc och 40 talet

Daloc på 50-talet

Efter kriget följde en rejäl byggboom och myndigheterna ställde krav på brandskydd vid nybyggnation. Detta gynnade Daloc. Förutom branddörrar tillverkade man också utrustning till civilskyddsrum som byggdes i Sverige under hela kalla kriget. Vid mitten av 50-talet hade man vuxit ur lokalerna i Hasslerör och hade behov av både större lokaler och mera arbetskraft. Man byggde en ny fabrik i Töreboda och flyttade in 1956.
1960 var omsättningen 1,9 MSEK och antalet anställda 35. Fabriksytan 3800 m2.

Daloc och 50 talet

Daloc på 60-talet

Två av de viktigaste faktorerna för Dalocs utveckling under 60-talet var byggboomen och kalla kriget. Fabriken byggdes ut, tillverkningsmetoderna och maskinerna utformades på ett för tiden framsynt sätt.
Produktionsmodellen vidareutvecklades 1967. Arbetsmetodiken utformades långt före det blev modernt till att likna det som man idag kallar "lean production". En vågad investering som skulle visa sig mycket lyckad. För första gången kompletterades också brandkravet med en kvalitetsnorm i Svensk Standard kvalitetsklass 1, perfekt för Dalocs nya produktionsmodell och man blev den enda tillverkaren i Sverige som motsvarade kraven för klass 1 normal produktion.
1969 var omsättningen 4,2 MSEK och antalet anställda 42. Fabriksytan var 4300 m2.

Daloc och 60 talet

Daloc på 70-talet

1973 var det dags att flytta igen, till väsentligt större lokaler och med ytterligare rationaliseringar av produktionen. De nya lokalerna byggdes ut igen 1978 och 1979 installerades en unik helautomatiserad och videostyrd målningsanläggning.
1971 deltog Daloc i en föreläsningsturné tillsammans med Allhabo Portar och Gränges Essem. Ett stort steg togs mot aktiv kundbearbetning som belönades med viktiga kundavtal. 1974 började man sälja dörrar på den danska marknaden och 1978 bildades Dörplan Aps tillsammans med partners. Sex år senare köpte Daloc samtliga aktier och bolaget heter numera Daloc Danmark A/S.
Inom familjen Johansson skedde stora förändringar, Einar avled 1970 och John 1979. Inga-Lisa blev huvudägare och successivt övertog hon företagsledarrollen. I slutet av decenniet föddes sonen Fredrik, tredje generationen av ägarfamiljen.
1979 var omsättningen 18,4 MSEK och antalet anställda 69. Fabriksytan var 11200 m2.

daloc och 70 talet

Daloc på 80-talet

Under hela 80-talet gjordes stora investeringar i maskiner och byggnader, bl a robotiserades karmproduktionen och Daloc byggde 1987 samman den modernaste ståldörrstillverkningen i landet. 1987 utökades också dörrsortimentet med en helt ny konstruktion anpassad för mera ombonade miljöer som lägenheter, skolor, sjukhus mm. Det nya konceptet öppnade möjligheter att nå helt nya, mycket stora målgrupper. Lanseringen skedde vid branschmässan Skydd 87 och blev en succé. 1988 bytte bolaget namn till Daloc. Anledningen var att man ville ha ett kort och internationellt fungerande namn. Den expanderande skyddsrumsmarknaden i början av 80-talet blev i slutet krympande och strukturförändringar krävdes.
1988 köpte Daloc Hellbergs Skyddsrum i Mellerud och även skyddsrumsdelen från JP Sheltec som i sin tur tog med sig sin del av tillverkaren LMT i Trosa. Tillverkningen flyttades till fabriken i Mellerud och blev tillsammans med fabriken i Hasslerör Daloc Skyddsrum.
1989 var omsättningen 95,7 MSEK och antalet anställda 130. Fabriksytan var 16100 m2.

Daloc och 80-talet

Daloc på 90-talet

Första halvan av decenniet präglades av en omfattande lågkonjunktur och byggkris. Men Dalocs långsiktiga planer påverkades inte nämnvärt och man fortsatte att investera i produkter, marknader och anläggningarna.
1991 köpte Daloc trädörrstillverkaren HS-dörrren i Skagersvik och blev den enda svenska tillverkaren av både stål- och trädörrar. Dessutom med det mest kompletta sortimentet av brand- och ljudklassade innerdörrar. Kundnyttan var uppenbar och gav praktiska och ekonomiska fördelar för byggarna. 1994 investerade man åter i en ny målningsanläggning för ståldörrarna och nu kunde man erbjuda både trä- och ståldörrar i den kulör kunden önskade. Genom detta kunde man också kombinera de olika dörrmaterialen optimalt. Kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO 9001 genomfördes 1995, ISO 14001 blev klart något senare.
Daloc och Inga-Lisa uppmärksammades för första gången nationellt och fick ta emot många prestigefyllda utmärkelser, bl a Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj som utdelas i Sverige samt Årets affärskvinna 1995 som utses i flera länder och delas ut av champagnetillverkaren Ponsardin i Frankrike.
År 2000 var omsättningen 283,1 MSEK och antalet anställda 217. Fabriksytan 31800 m2.

Daloc och 90 talet

Daloc på 2000-talet

För att främja konkurrensen inom EU påbörjas ett europeiskt standardiseringsarbete för dörrar. Arbetet är mycket omfattande och pågår fortfarande och öppnar möjligheter till många nya marknader. Exportsatsningarna för främst lägenhetsdörren påbörjas. Daloc koncernen formas med Daloc Futura som moderbolag med uppgift att styra mot framtiden.
2002 köptes Secor AB, ett franchisekoncept som erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en helhetslösning för trapphuset med Dalocs säkerhetsdörr monterad och klar som kärnan i konceptet. 2003 köptes Orresta Dörr som tillförde koncernen ett exklusivt sortiment av trädörrar kompletterande det befintliga. Samma år introducerades Linea, en modern mönsterkollektion för både stål- och trädörrar vilket gav ytterligare kombinationsmöjligheter.
Inom koncernen arbetar man aktivt med koncentration och effektivisering. 2004 flyttas trädörrsfabriken från Skagersvik till Töreboda och blir nära granne med ståldörrsfabriken. Produktionsenheter finns nu utöver i Töreboda också i Mellerud och Orresta utanför Västerås. Säljkontor i Danmark och Norge. Franschisekedjan Secor finns över hela landet med kontor och utställning i Stockholm, Malmö och Göteborg.
2004 tilldelas Inga-Lisa Albert Bonniers pris som Årets Företagare i Sverige. Miljöarbetet prioriteras och banbrytande arbete sker med målningsanläggningarna för både stål och trä, där så gott som allt sker med miljövänlig vattenburen färg. Tre av fabrikerna värms upp av spill från trädörrsproduktionen resterande av bergvärme. i juni 2015 får Inga-Lisa ett stort erkännande då hon tilldelas Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band, för framstående insatser som företagsledare av Kung Carl XVI Gustaf.

daloc och 2000 talet