Nyckeltal mm och kort info om övriga bolag i Daloc-koncernen

Daloc-koncernen i koncentrat

Familjeföretaget Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern som tillverkar och säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm. Företaget grundades 1943 och hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, nära den vackert slingrande Göta kanal.

En väletablerad och expansiv industrikoncern

Daloc har tillverkat klassade dörrar i över 75 år. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de är tillverkade av stål eller trä. Idag består Daloc-koncernen av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal. Tillverkningen sker i Sverige och säljs via egna säljkontor i Skandinavien och via etablerade kanaler i övriga Europa.

 

Töreboda
Daloc Futura AB är koncernens moderbolag och svarar för samordning och övergripande koncernfrågor.
Daloc AB utvecklar och tillverkar branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar av stål i en unik tillverkningsprocess med hög automatiseringsgrad. Härifrån sker också försäljningen av både stål- och trädörrar på den svenska marknaden och export.
Daloc Trädörrar AB tillverkar brand- och ljudklassade massiva trädörrar. Anläggningen är norra Europas modernaste trädörrsfabrik med unika produktionsmetoder.
Daloc AB i Mellerud tillverkar koncernens rostfria dörrar, stålpartier, högsäkerhetsdörrar och brandportar. Härifrån säljs också stål- och entrépartier samt högsäkerhetsdörrar och andra komponenter för skyddande anläggningar, exempelvis petrokemiska industrier, kärnkraftsanläggningar och militära skyddsanläggningar.
Daloc Danmark A/S i Köpenhamn och Daloc Norge AS i Stavanger och Oslo säljer koncernens brand-, ljud- och säkerhetsdörrar på respektive marknad.
Stockholm / Göteborg / Malmö

Secor AB är franchisegivare till Secorkedjan som är Dalocs rikstäckande sälj- och montageorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus.

Kärsta, Västerås
Orresta Dörr AB i Kärsta utanför Västerås tillverkar och säljer koncernens exklusiva kundanpassade trädörrar och glaspartier.

DALOC NYCKELTAL
 

2016

2015

2014

2013

2012

Omsättning, tkr

957 414

831 734

789 240

714 049

682 344

Rörelseresultat, tkr

213 407

151 353

137 964

101 504

78 015

Rörelsemarginal, %

22,3

18,2

17,5

13,9

11,4

Resultat efter finansiella poster, tkr

227 099

138 302

143 203

107 520

82 925

Avkastning på eget kapital, %

20,5

14,8

17,2

14,6

12,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

20,4

14,7

17,1

14,4

12,2

Eget kapital, tkr

1 106 605

933 193

832 734

724 725

669 780

Balansomslutning, tkr

1 303 070

1 116 461

993 693

879 043

815 776

Soliditet, %

84,9

83,6

83,8

82,4

82,1

Skuldsättningsgrad, ggr

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Genomsnittligt antal anställda

371

350

337

322

322