Nyckeltal mm och kort info om övriga bolag i Daloc-koncernen

Daloc-koncernen i koncentrat

Familjeföretaget Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern som tillverkar och säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm. Företaget grundades 1943 och hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, nära den vackert slingrande Göta kanal.

En väletablerad och expansiv industrikoncern

Daloc har tillverkat klassade dörrar i över 75 år. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de är tillverkade av stål eller trä. Idag består Daloc-koncernen av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal. Tillverkningen sker i Sverige och säljs via egna säljkontor i Skandinavien och via etablerade kanaler i övriga Europa.

 

Töreboda
Daloc Futura AB är koncernens moderbolag och svarar för samordning och övergripande koncernfrågor.
Daloc AB utvecklar och tillverkar branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar av stål i en unik tillverkningsprocess med hög automatiseringsgrad. Härifrån sker också försäljningen av både stål- och trädörrar på den svenska marknaden och export.
Daloc Trädörrar AB tillverkar brand- och ljudklassade massiva trädörrar. Anläggningen är norra Europas modernaste trädörrsfabrik med unika produktionsmetoder.
Daloc AB i Mellerud tillverkar koncernens rostfria dörrar, stålpartier, högsäkerhetsdörrar och brandportar. Härifrån säljs också stål- och entrépartier samt högsäkerhetsdörrar och andra komponenter för skyddande anläggningar, exempelvis petrokemiska industrier, kärnkraftsanläggningar och militära skyddsanläggningar.
Daloc Danmark A/S i Köpenhamn och Daloc Norge AS i Stavanger och Oslo säljer koncernens brand-, ljud- och säkerhetsdörrar på respektive marknad.
Stockholm / Göteborg / Malmö

Secor AB är franchisegivare till Secorkedjan som är Dalocs rikstäckande sälj- och montageorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus.

Kärsta, Västerås
Orresta Dörr AB i Kärsta utanför Västerås tillverkar och säljer koncernens exklusiva kundanpassade trädörrar och glaspartier.

 

 

DALOC NYCKELTAL
   

  2018

 2017

2016

2015

2014

2013

Omsättning, tkr

 

1 173 257

1 124 078

957 414

831 734

789 240

714 049

Rörelseresultat, tkr

 

293 280

318 256

213 407

151 353

137 964

101 504

Rörelsemarginal, %

 

25,0

28,3

22,3

18,2

17,5

13,9

Resultat efter finansiella poster, tkr

 

293 877

318 725

227 099

138 302

143 203

107 520

Avkastning på eget kapital, %

 

18,9

23,7 

20,5

14,8

17,2

14,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 

18,8

23,6 

20,4

14,7

17,1

14,4

Eget kapital, tkr

 

1 555 517

1 343 138

1 106 605

933 193

832 734

724 725

Balansomslutning, tkr

 

1 756 224

1 558 498

1 303 070

1 116 461

993 693

879 043

Soliditet, %

 

88,6

86,2

84,9

83,6

83,8

82,4

Skuldsättningsgrad, ggr

 

0,1

0,2 

0,2

0,2

0,2

0,2

Genomsnittligt antal anställda

 

427

405

371

350

337

322