hallbarhet och kvalitet in i minsta detalj

Hållbarhetsredovisning

För Daloc är hållbarhetsarbetet en ständigt pågående process. Vi anser att hållbara produktionsmetoder är en förutsättning för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 

Här kan du ladda ner vår hållbarhetsredovisning »

Vi gör kontinuerliga investeringar så att vi hela tiden kan minska vår miljöpåverkan. Vi utvecklar också vår sociala hållbarhet genom en säker, rättvis, icke-diskriminerande och stimulerande arbetsplats.