Kastanjens förskola, Töreboda.

Förskolan Kastanjen är en nybyggd förskola som är åldersindelad på fem avdelningar. Detta för att undervisningen och miljöer ska kunna anpassas efter ålder. Byggnaden har ett gemensamt torg, ateljé och vattenlek, där möten mellan stora och små barn sker på ett naturligt sätt.

Regler och klassningar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer