Södertälje Stadshus.

Det nya stadshuset är en komplementbyggnad till två befintliga byggnader och fungerar både som kommunalt kontor och kulturhus.

Regler och klassningar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer