Studentbostäder, Flemmingsberg.

Byggnaden har en stark identitet och tjänar som ett landmärke i Flemmingsbergs centrum.

Regler och klassningar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer