Världskulturmuseet, Göteborg.

Världskulturmuseet är en plats för kreativa möten och stora arrangemang. Här kombineras modern arkitektur med gränsöverskridande design. Dörrarna i stål och trä smälter bra in i byggnadens rustika känsla.

Regler och klassningar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer