Så skyddar en Daloc Säkerhetsdörr mot brand och brandgaser.

Om det börjar brinna någonstans i byggnaden är en säkerhetsdörr från Daloc ditt bästa skydd. Dörrbladet och stålkarmen av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen av mineralull och de invändiga förstärkningarna.

Detta innebär att giftiga brandgaser och brand bromsas i minst 30 minuter, en tidsfrist som gör att du kan känna dig trygg i din lägenhet.

Standard brandklass EI 30 och brandgastäthetsklass (röktäthetsklass) S200.

Konstruerad, provad och typgodkänd för att skydda liv.

Att en säkerhetsdörr från Daloc ger ett så bra brandskydd beror på dörrens konstruktion. Den är tillverkad i obrännbara material som till exempel stål och mineralull. Dörrbladet och stålkarmen av höghållfasthetsstål omsluter isoleringen och de invändiga förstärkningarna. Dessutom är både karmen och tröskeln försedd med tätningslister. Tillsammans bildar detta en tät och formstabil dörr som hindrar brand och giftig rök från att spridas. Läs mer om en lägenhetsbrand på secor.se.

Brandskydd är ett lagkrav.

Idag kräver lagen (Boverkets Byggregler BBR) att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade (röktäthetsklassade). Det gäller oavsett om det rör dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Våra säkerhetsdörrar är provade och typgodkända av RISE och uppfyller därigenom Boverkets alla krav.

Säkerhetsdörrar från Daloc uppfyller kraven för brandklass EI 30, tillval A60, med brandgastäthet (röktäthet) upp till S200.

Säkerhetsdörr till ditt hem eller din förening?

Det är enklare än du tror - och skapar ett tyst och tryggt hem.

Secor finns nära dig.

Secor är en rikstäckande organisation. Det betyder att de finns nära dig och är tillgängliga, både före, under och efter en installation.