Bättre innemiljö – säkerhetsdörren skyddar mot oljud.

Du hör skillnaden direkt. Eller rättare sagt. Du hör nästan ingenting från trapphuset. Tack vare de ljudabsorberande egenskaperna sväljer dörren störande ljud och skapar en behaglig ljudkomfort.

Standard ljudisolering Rw 38dB. Upp till Rw 50dB som tillval.

Formstabil konstruktion.

Dörrbladets ljuddämpande egenskaper byggs upp av ljudisolerande mineralull och invändiga ljudabsorbenter. Den ljudisolerande konstruktionen sväljer skrik och skrän från trapphuset och skapar en behaglig ljudkomfort i lägenheten.

Denna formstabila konstruktion slår sig inte och blir inte skev av fukt och temperaturskillnader, vilket gör att de ljudisolerande egenskaperna behålls.

Närbild dörrlist

Säkerhetsdörr till ditt hem eller din förening?

Det är enklare än du tror - och skapar ett tyst och tryggt hem.

Secor finns nära dig.

Secor är en rikstäckande organisation. Det betyder att de finns nära dig och är tillgängliga, både före, under och efter en installation.