Från en mekanisk verkstad till en miljardkoncern.

Daloc är en familjeägd industrikoncern i tredje generationen. Vi bestämde oss tidigt för att fokusera på en enda sak: dörrar. Och att göra dem så bra som möjligt. Det var ett klokt beslut.

Sedan 1942 har vi på Daloc utvecklat och förfinat våra produkter och är i dag Skandinaviens ledande tillverkare av stål- och trädörrar med några av Europas modernaste dörrfabriker. Vår historia är fylld av spännande händelser. Här är några av de viktigaste milstolparna.

Bröderna Einar och John skriver på papper
John och Ruth med dottern Inga-Lisa
Tillverkning av dörr på 40-talet
 • 1
 • 2
 • 3
/3
Bröderna Einar och John Johansson.
John och Ruth med dottern Inga-Lisa, född 1945, utanför fabriken i Hasslerör.
Tillverkningen av branddörrarna var vid denna tid manuell. Man klippte och bockade plåten i olika maskiner. Vid svetsarbetsplatsen svetsade och isolerade man dörrbladet. Falsen formades för hand med klubba.

1940-talet.
Allt börjar i en liten mekanisk verkstad.

Vår historia börjar 1942 då entreprenören John W Johansson startar en liten mekanisk verkstad i Lidköping där han började tillverka kassaskåp och branddörrar. Startkapitalet var hans fru Ruths samlade besparingar från hennes tid som hembiträde. 

Första året omsätter företaget 55 000 kronor och har fem anställda. 1943 blir John kompanjon med Hans Dahlstedt, Industriaktiebolaget Dahlstedt & Johansson bildas. Men kompanjonskapet varade inte länge. Hans Dahlstedt satsade på kassaskåp och ersattes av Einar Johansson, bror till grundaren, men Dahlstedt fick fortleva i företagsnamnet i över 40 år.

1949 är omsättningen 417 000 kronor och antalet anställda 14. Fabriksytan är 1 100m2.

1950-talet.
Högre krav på brandskydd.

Efter kriget följer en rejäl byggboom i Sverige och myndigheterna ställer krav på brandskydd vid nybyggnation. Detta gynnar Daloc. Förutom branddörrar tillverkas också utrustning till de civilskyddsrum som byggs i Sverige under hela kalla kriget.

I mitten av 50-talet ökar Dalocs behov av både större lokaler och mer arbetskraft. Och 1956 flyttar Daloc verksamheten till Töreboda. Här har vi vårt huvudkontor än i dag.

1960 är omsättningen 1,9 miljoner kronor och antalet anställda 35. Fabriksytan är 3 800m2.

Tre kvinnor i allrum
Skyddsrumsdörr 50-talet
 • 1
 • 2
/2
Fruarna Seidy (till vänster) och Ruth (till höger) var aktiva i bolaget. Kerstin i mitten var god vän till familjerna och ett stort stöd.
Skyddsrumsdörr.
Ståldörrar produceras i fabrik 60-talet
Annons för Allmän dans 60-talet
 • 1
 • 2
/2
Den banbrytande dörrlinan gjorde det möjligt för serieproduktion av ståldörrar redan 1967.
I november 1960 kom 1500 dansanta ungdomar till danshelgen för att inviga golvet i den tillbyggda fabriken innan det togs i bruk för tillverkning.

1960-talet.
Stor satsning på bostäder ökar försäljningen.

Två av de mest betydelsefulla faktorerna för Dalocs goda försäljning under 1960-talet är den svenska regeringens satsning på bostäder och kalla kriget.

Kravet på branddörrar ökar och Sverige fortsätter bygga skydds- och bergrum. Fabriken byggs ut, tillverkningsmetoderna och maskinerna utformas på ett för tiden framsynt sätt.

För första gången kompletteras också brandkravet med en kvalitetsnorm i Svensk Standard kvalitetsklass 1.

1969 är omsättningen 4,2 miljoner kronor och antalet anställda 42. Fabriksytan är 4 300m2.

1970-talet.
En ny generation tar över.

På 70-talet tar Johns dotter Inga-Lisa över ansvaret för Daloc. Under hennes ledning utvecklas företaget snabbt.

1973 flyttar Daloc till väsentligt större lokaler eftersom den gamla fastigheten är utnyttjad till bristningsgränsen. Framgångarna i Sverige gör det också intressant att starta försäljning i andra länder.

1974 börjar Daloc sälja dörrar på den danska marknaden och bildar några år senare Dørplan ApS, nuvarande Daloc Danmark A/S.

1979 är omsättningen 18,4 miljoner kronor och antalet anställda 69. Fabriksytan är 11 200m2.

Inga Lisa samtalar med medarbetare
Dorrbolaget Dorplan byggnad
 • 1
 • 2
/2
Inga-Lisa tar över ansvaret.
Det danska dörrbolaget Dørplan Aps bildas 1978.
revolutionerande produktutveckling 80-talet
Monter i mässa på 80-talet
Lägenhetsdörr på 80-talet
Dahlstedtochjohansson Blir Daloc
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
/4
Ny revolutionerande produktutveckling 1987 när sortimentet utökades med ståldörrar för mer ombonade miljöer. Arne Johansson (till vänster), Dalocs tekniske chef under många år.
Monter på Skydd -87 i Älvsjö.
Nytt dörrkoncept, säkerhetsdörren för lägenheter tillverkad i den nya anläggningen, öppnade för nya målgrupper.
1988 ändrades namnet till Daloc.

1980-talet.
Dörrar för nya miljöer.

Hittills har kunderna valt Dalocs ståldörrar när de behöver en dörr till lite grövre miljöer, exempelvis i källare eller industrier. Nu investerar Daloc för att kunna nå nya målgrupper med nya typer av dörrar, exempelvis säkra lägenhetsdörrar.

1986 installeras en ny produktionslinje som gör det möjligt att tillverka snyggare dörrar med högre finish.

1988 byter Industriaktiebolaget Dahlstedt & Johansson namn till Daloc AB, ett kortare namn som även ska fungera bättre internationellt.

1989 är omsättningen 95,7 miljoner kronor och antalet anställda 130. Fabriksytan är 16 100m2.

1990-talet.
Kompletterar med trädörrar.

Som bevis på den stora uppskattning som finns gentemot Daloc och Inga-Lisa, både lokalt och nationellt, fick Inga-Lisa under 1993-95 ta emot utmärkelser som Årets Företagare i Töreboda kommun, Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för insatser för mindre och medelstora företag, Nuteks pris som Årets Tillväxtföretag i Skaraborg , Gröna Kvisten i TV4:s Stora Pengar och Prix Veuve Clicquot till Årets Affärskvinna 1995.

1991 köper Daloc trädörrstillverkaren HS Dörrfabrik AB i Skagersvik och blir den enda svenska tillverkaren av både stål- och trädörrar. Köpet gör att Daloc nu har det mest kompletta sortimentet av brand-, ljud- och inbrottsklassade innerdörrar. 

1995 blev Daloc ISO 9001-certifierade och arbetet med miljöcertifiering påbörjades. Certifieringen blev klar under år 2000.

År 2000 är omsättningen 283,1 miljoner kronor och antalet anställda 217. Fabriksytan är 31 800m2.

Trädörrstillverkaren på 90-talet
Två certificat
Inga-Lisa tilldelas utmärkelse
 • 1
 • 2
 • 3
/3
Trädörrstillverkaren HS-Dörren blir en del av koncernen 1991 vilket skapar möjligheten att köpa stål- och trädörrar av en kontakt.
ISO 9001 certifierade sedan 1995. Arbetet med ISO 14001 påbörjades och blev klart 2001.
Inga-Lisa tilldelades 1995 utmärkelsen Prix Veuve Clicquot till Årets Affärskvinna.
Dörrinstallation av Secor
Målerianläggning dörrar blir målade
Orresta dörr med stora handtag
blid från egenproducerade deckare Brottsvåg
Daloc flyttar in i nya lokaler
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
/5
Secor blev en del av Daloc 2002.
I början av 2009 trotsade Daloc lågkonjunkturen och investerade drygt 80 miljoner kronor i en utbyggnad av ståldörrsfabriken. Bland annat byggdes en ny målerianläggning för att kunna måla dörrar i vattenburen miljövänlig färg.
Orresta Dörr förvärvas av Daloc 2003.
TV-reklam – ett viktigt medium. 2000 sponsrade Daloc exempelvis Kanal 5's första egenproducerade deckare "Brottsvåg" – ett samarbete som ledde till en andra plats och ett hedersomnämnande i Sponsorföreningens tävling ”Gyllene Hjulet”.
2004 flyttar trädörrstillverkningen in i sina nya lokaler ett stenkast från ståldörrsfabriken i Töreboda.

2000-talet.
EU öppnar vägen för export.

I början av 2000-talet kommer EU igång med arbetet för gemensamma standarder när det gäller testningar och godkännanden, vilket öppnar möjligheter till nya marknader.

ISO 14001 certifierade sedan 2001.

2002 förvärvas Secor AB, ett franchisekoncept som erbjuder bostadsrätts- föreningar och fastighetsägare en helhetslösning. Installation av Dalocs säkerhetsdörrar är kärnan i konceptet.

2003 förvärvas Orresta Dörr AB. Daloc kan nu erbjuda ett exklusivt sortiment av trädörrar.

2004 flyttas trädörrstillverkningen i Skagersvik till nya lokaler ett stenkast från ståldörrsfabriken i Töreboda.

2006 satsar Daloc i Norge på allvar genom förvärvet av Bryne Stål Dør AS som blir Daloc Norge AS.

2009 är omsättningen 609 miljoner kronor och antalet anställda 318. Fabriksytan är 44 000m2.

2010-talet.
Daloc blir en miljardkoncern.

2013 fortsätter Daloc sin exportsatsning med ett eget kontor i Nederländerna.

2015 får Inga-Lisa ett stort erkännande då hon i juni tilldelas Konungens medalj för framstående insatser som företagsledare av Kung Carl XVI Gustaf. Senare samma år tar Inga-Lisas son Fredrik Silverstrand över som CEO och blir tredje generationens aktiva ledare.

2019 bildas Daloc Nederland B.V.

2019 påbörjas bearbetningen av den tyska marknaden när Daloc etablerar ett kontor i Hamburg.

2019 är omsättningen 1 199 miljoner kronor och antalet anställda 457. Fabriksytan är 50 000m2.

Fredrik Silverstrand
Inga Lisa tar emot medalj från konungen
 • 1
 • 2
/2
Fredrik Silverstrand tar över som CEO.
2015 tilldelas Inga-Lisa Johansson Konungens medalj för framstående insatser som företagsledare.
Robot arbetar i fabrik
Solpaneler
 • 1
 • 2
/2
Mitt under Covid-19 pandemin 2020 togs beslut om en satsning på 250 miljoner kronor i Töreboda.
Fabrikernas tak i Töreboda förses med solceller och övrig el vi köper är 100% förnybar.

2020-talet.
Daloc investerar i Töreboda och Tyskland.

2020 bildas Daloc Deutschland GmbH.

2020 investerar Daloc 250 miljoner kronor i anläggningen i Töreboda. Det är en del av investeringsplanen 2025 som kommer att resultera i ökad produktionskapacitet för att möjliggöra koncernens fortsatta tillväxt.

ISO 45001 certifierade sedan 2021.

Daloc och framtiden.

Långsiktighet har alltid varit ett av våra ledord och en våra framgångsfaktorer. Denna långsiktighet har vi nytta av när vi är med och utvecklar byggsektorn för att den ska bli mer hållbar och mer cirkulär. Vi vill bidra till att människor och miljö mår bra även under kommande generationer.