Hygiendörrar med hygienklass 1-3.

Hygiendörrar från Daloc uppfyller riktlinjerna för vårdhygieniska aspekter framtagna av Program för Teknisk Standard (PTS).

Riktlinjerna är ett styrmedel för att säkerställa att lagkrav och andra regler följs. Och de ska även fungera som ett stöd för alla som arbetar med och inom vårdlokaler.

Våra hygiendörrar.

Hygiendörrar från Daloc uppfyller hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagen av Program för Teknisk Standard PTS, anpassade för de krav och förutsättningar som finns inom tex vårdomsorgen.

Daloc T10 Trädörr.

T10 är en massiv trädörr för utrymmen där det ställs krav på funktion och slitage men utan speciella krav på ljudisolering eller brandskydd. 

Läs mer

Oklassad

Oklassad

Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Daloc T21 Trädörr 27dB.

Massivdörr T21 är en slitstark innerdörr, som passar bra i en rad offentliga miljöer där man har krav på ljudreduktion 27 dB.

Läs mer

Tillval 30 minuter.

Rw 27 dB.

Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Daloc T24 Trädörr 33dB.

Massivdörr T24 är både ljudreducerande och brandskyddande. Det gör att den passar bra i en rad offentliga miljöer där man har krav på brandklass EI30 i kombination med brandgastäthet och ljudreduktion 33 dB.

Läs mer

30 minuter.

Rw 33 dB.

SS-EN 13501-2 klass Sa och S200

Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Daloc T25 Trädörr 38dB.

T25 är en massiv dörr för skolor, äldreboenden och andra utrymmen där kravet på ljudreduktion är 38dB samtidigt som dörren måste vara brandskyddande och brandgastät.

Läs mer

30 minuter.

Rw 38 dB.

SS-EN 13501-2 klass Sa och S200

Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Daloc S30 (Y30) Ståldörr.

En mångsidig dörr som med sin moderna design och höga skyddsklass för ljud, brand och brandgas mm är vanlig i trapphus, köpcentra, hotell, kontor och andra offentliga lokaler.

Läs mer

Upp till 120 minuter.

Upp till Rw 50 dB.

 SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

C1-C4 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Ytterdörr Y30 uppfyller klass 3 enligt SS-EN 12219 för klimat A och D.

Ytterdörr Daloc Y30 är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Se fler hygiendörrar

Slitstark laminatyta och skyddande plastkantlist runt om.

Vi kan erbjuda ett utrustningspaket som gör våra dörrar lämpliga som hygiendörrar i vårdlokaler i hygienklass 1–3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter”. 

Hygiendörrsversionen tillverkas som enkeldörr typ Daloc S30 eller enkeldörrar av trä typ Daloc T10, T21, T24 och T25. Hygiendörrar av trä förses med målad eller rostfri stålkarm. Dörrbladets ytskick tillverkas med en slitstark laminatyta och skyddande plastkantlist runt om som gör den lättstädad och hygienisk. Utrustad med sparkplåt erhålls en mycket stryktålig dörr väl anpassad för exempelvis sjukhusmiljöer och andra miljöer med höga hygienkrav.

För dörrar i vissa vårdlokaler gäller också att de kan förses med bygelhandtag – ”elefantöra” – eller fot- och/eller armbågsmanövrerad dörröppningsautomatik.

Svarta våtrumsdörrar med stålkarm i badrum

Daloc in i minsta detalj.

Det är inte så svårt att göra en dörr. Men att tillverka en dörr som står emot över 900oC i en brand till exempel, det är komplicerat. Det är de små detaljerna som gör skillnaden. Det sitter djupt rotat i vårt företag, vi vill att det ska vara bra grejer, det är ett egenvärde i sig. 

Här kan du fördjupa dig i detaljerna som tillsammans gör en dörr som har ett syfte och inspireras av bilder på dörrar i några av alla projekt där de gör nytta. 

Karminfästningar till Daloc-dörrar

Vi hjälper gärna till.

Dörrar kan vara svårare än man tror. Det är mycket att ta hänsyn till som till exempel mått och beslag, regler och klassningar, karmar och trösklar. Men om du hör av dig till oss så blir det betydligt enklare.