Vad är en säkerhetsdörr?

Hur vet man om en dörr är en säkerhetsdörr? Vad är en säkerhetsdörr egentligen? Vilken säkerhetsdörr är bäst? Vad räknas som en säkerhetsdörr? Vad innebär säkerhetsdörr säkerhetsklass 3 eller klass 4?

Frågorna är många och på denna sida förklarar vi de olika begreppen runt klassningar för säkerhetsdörrar.

Det korta svaret är att en riktig, klassad säkerhetsdörr måste följa de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Och att säkerhetsdörrar är dörrar med inbrottsmotstånd RC3 och uppåt.

Det långa svaret är att till skillnad från vanliga lägenhetsdörrar gör en säkerhetsdörr det svårt för en vanlig inbrottstjuv att bryta sig in. Den skyddar också mot brand och giftiga brandgaser. Och stoppar störande ljud, kallt drag, cigarettrök, matos och andra oangenäma dofter. Men välj alltid en dörr från en tillverkare med certifierade och tillverknings­kontrollerade säkerhetsdörrar. För säkerhets skull.

Certifiering och tillverkningskontroll.

I Sverige finns ett frivilligt system med certifiering och tillverkningskontroll. Det innebär att utfärdaren av certifikatet utan förvarning kan göra stickprov hos tillverkaren för att kontrollera att en tillverkad säkerhetsdörr överensstämmer med det certifierade exemplaret. Detta ger dig som köpare en trygghet i att din dörr uppfyller de krav som ställs när den sitter i din lägenhet.

Kontrollera att säkerhetsdörren är typgodkänd.

När du skall köpa en säkerhetsdörr bör du noga kontrollera om dörren har typgodkännandebevis och certifikat för de klassningar dörren skall uppfylla samt att tillverkningskontroller genomförs hos tillverkaren. Då kan du vara säker på att din nya säkerhetsdörr uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter. För ytterst handlar dörren om att rädda liv. Och inte bara ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i en lägenhet och brandgaser läcker ut i trapphuset blir alla utsatta för fara.

Person fäster märkning på dörr

En dörr som är svår att bryta upp.

Inbrottsstandarden bygger på olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom praktiska inbrottsprov utförs även andra prov som exempelvis tryckprover där man bland annat provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

Inbrottsstandard SS-EN 1627.

RC 2

Tid: Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid* 3 min.

Motivation: Inkräktare förväntas ta sig in genom enkel åverkan.

Verktyg: Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), kilar etc.

Viktigt att veta: Om man skulle använda en kofot här lika den som får användas vid RC3-testet, se nedan, bryter man upp en RC2-dörr på några sekunder. Och därför ser vi, som en seriös tillverkare, inte dörrar i RC2 som säkerhetsdörrar för en sådan dörr är inget motstånd för en tjuv.

RC 3

Tid: Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid* 5 min.

Motivation: Inkräktaren är beredd att ta en risk och angripa dörren genom kraftigare åverkan

Verktyg: Angrepp utförs med kraftigare verktyg som tex kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.

RC 4

Tid: Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid* 10 min.

Motivation: Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig.

Verktyg: Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.

* Att man skiljer på total testtid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Kolla upp det här!

Inbrottskydd har till skillnad mot brandskydd inget lagkrav. Certificering og produktionskontrol av inbrottsskydd är därför frivilligt att tillämpa vilket inte är självklart för dörrtillverkare. Men, enda sättet för dig som kund att kunna lita på vad dörrtillverkaren utlovar är att tillverkaren också uppvisar certifikat från oberoende testinstitut. För Daloc är det därför en självklarhet att låta oberoende tredje part certifiera våra säkerhetsdörrar. För att upprätthålla certifikaten ingår även årlig tillverkningskontroll av certifieringsorganet. 

I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar ute hos tillverkaren. Hos SBSC kan du kontrollera om företaget du tänker köpa dörren av ingår i den kontrollrutinen. Till SBSC.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav.

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar uppfyller kraven för motståndsklass RC 3 och RC 4 enligt SS-EN 1627.

De är provade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller RISE (tidigare SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) för så väl utåt- som inåtgående montage. Information om certifierade produkter finns på sbsc.se.

Ikon för inbrott

Säkerhetsdörren skyddar mot giftig rök och dödliga brandgaser.

Det är i Boverkets Byggregler, BBR, lag på att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäthetsklassade. Det här gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

Att det blivit lag på brandgasskydd är fullt logiskt. Tvärtemot vad man kan tro är det den giftiga röken och inte lågorna som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Att ha en dörr som även skyddar mot brandgas är på det sättet en billig livförsäkring.

Utan att fördjupa oss alltför mycket i tekniska specifikationer är beteckningen som Boverket (BBR avsnitt 5:534) anger som måttstock S200(tidigare Sm). Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För klassen S200 är röktemperaturen 200°C och tryckskillnaden 50Pa. För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20°C och tryckskillnad 25Pa.

Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostadsrättsförening är det dessutom ditt ansvar att dörrarna monteras så att de uppfyller lagkraven. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från exempelvis RISE Certifiering. Beviset ska uppge brandgastäthetsklass och brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera på RISE Certifierings webbplats genom att se om företaget som du tänker köpa dörren av finns med.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav.

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för brandgastäthetsklass S200 (och Sa).

Ikon för brandgas

Säkerhetsdörren skyddar mot eldsvådor och brand.

Entrédörrar som monteras i lägenheter ska enligt svensk lag vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter (EI30) oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.


Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostadsrättsförening är det ditt ansvar att dörrarna monteras enligt lagen. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från exempelvis RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Beviset ska uppge brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera detta på RISE Certifierings webbplats genom att se om företaget som du tänker köpa dörren av finns med där. Till RISE Certifiering.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav för brandsäkerhet.

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Daloc säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för brandklass EI30, men går även att beställas i brandklass A60.

Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.

I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, som exempel EI 30 och A60.

Säkerhetsdörren skapar ett tyst och trivsamt boende.

Eller rättare sagt. Du hör nästan ingenting.  Många störs av oljud, drag, cigarettrök och andra oangenäma dofter från trapphuset och tror ofta att det beror på tunna väggar eller dålig isolering. Vad de inte känner till är att problemen ofta kan åtgärdas med en bra dörr. En säkerhetsdörr från Daloc skyddar inte bara mot inbrott och brand. Den stänger även ute störande inslag från trapphuset och skapar ett tystare, trivsammare hem.

Det vanligaste alternativet är att välja ljudreduktion 38 dB när man byter ut sin gamla tamburdörr till en ny dörr. Ljudklass 43 dB, 48 dB och 50 dB används främst i miljöer där man ställer högre ljudkrav, exempelvis i lägenheter med öppen planlösning.

Du kan läsa mer om buller inomhus och höga ljudnivåer i Folkhälsomyndighetens vägledning.

 

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav.

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc behöver du inte tänka på det här. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för ljudreduktion (Rw) 38dB, men går även att beställas med ljudreduktion 43dB, 48dB eller 50dB. I sortimentet finns även en tandemdörr med 53dB.

Ikon för ljud

Behåller sin prestanda över tid.

En säkerhetsdörr från Daloc lämnar inget åt slumpen. Den tillverkas med hög precision och alla material är noga utvalda. Den starka konstruktionen av stål gör dörrbladet mycket formstabilt. Det är viktigt av flera skäl. Dels får du en dörr som håller år efter år efter år, utan att tappa sina egenskaper. Dels är det en fråga om att rädda liv.

Det är inte ovanligt att äldre lägenhetsdörrar som är tillverkade av trä slår sig och blir skeva av fukt och temperaturskillnader. Ståldörrens höga formstabilitet gör att du slipper en skev lägenhetsdörr som släpper in oljud och lukter från trapphuset och som läcker värme.

Formstabilitet är också viktigt ur brandsynpunkt. En felkonstruerad dörr kan böja sig vid höga temperaturer, vilket skapar springor där så kallade sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Det gör inte en säkerhetsdörr från Daloc.

närbild hakregel

Läs i lugn och ro.

I denna broschyr som du hittar på vår ladda hem sida finns allt du behöver veta om Daloc Säkerhetsdörr.

Broschyr Säkerhetsdorr
Skicka en förfrågan.

Pris för byte till Daloc Säkerhetsdörr i min lägenhet eller i vår förening/fastighet?

Fyll i formuläret nedan så får du en offert via vår egen rikstäckande installationskedja Secor. Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka in denna prisförfrågan.

Säkerhetsdörr till ditt hem eller din förening?

Det är enklare än du tror - och skapar ett tyst och tryggt hem.

Secor finns nära dig.

Oavsett om det handlar om en enda eller många dörrar kan de lotsa dig genom hela processen och svara på de frågor som dyker upp före, under och efter dörrbytet.

Du kan skicka ett mejl eller ringa 020-440 450 så kopplas du gratis till din närmaste representant.