Vill du bli en bättre dörrföreskrivare?

Ställs du ofta inför problem när du ska föreskriva dörrar? Det kan röra allt från brandklasser, ljudreduktion, inbrottsklasser, dörrautomatik och tillgänglighet. Känns det knepigt ibland? Vi vet.

Vi har koll på vilken dörr som bäst gör jobbet på en given plats. Vi vet också vilka regler och klassningar som gäller och vi delar gärna med oss av vår kunskap. 

Ämnesområden:

Detta är exempel på vad vi går igenom under utbildningen. Sedan kan vi alltid anpassa innehållet utifrån era behov och önskemål. Önskas dörrsupport i något aktuellt projekt så löser vi det efter om frågorna inte besvarades under utbildningen.


Brandmotstånd.

 • Brandklassning inre dörrar, nya viktiga brandklasser för yttre dörrar
 • Klassbeteckningar för byggnadsdelar och dörrar.
 • EI??, EI??/EW??, A??, EI2?? – vad menas?
 • CE-märkning yttre dörrar med/utan brandklass.
 • Ytskiktsklass.
 • Brandgastäthet Sa och S200.

Ljudreduktion.

 • Ljudreduktion R´w kontra Rw, viktiga anpassningstermer för yttre dörrar mm.
 • Anpassningstermer Rw+C, Rw+Ctr med tillhörande exempel.

Säkerhet.

 • Viktiga begrepp förklaras såsom Skyddsklass (SSF 200:5), Motståndsklass (SS-EN1627), godkänd låsenhet, brytskydd mm.
 • Mekanisk alt. elektrisk låsning i klassade säkerhetsdörrar, exempel.
 • Högsäkerhetsdörrar (explosionsskydd, skottskydd).

Trösklar för trä- samt ståldörrar.

 • Tröskelval i kombination med tillgänglighet, klassningar mm.

Dörrar – Kodsystem.

 • SS 817340, Dörrar & Kodsystem, uppdaterad utgåva 2021.
 • Produktstandard inre/yttre dörrar, vad gäller?

Hållbarhet.

 • Miljödatabaser.
 • Miljöcertifiering byggnad.

Projektanpassade dörrar.

 • Varför blir dörrmiljöer så ofta fel? Konsekvenser och kostnader följt av detta.
 • Vilka problem bör man se upp med?
 • Tips för mer rätt & ”framtidstänk” när funktionsbeskrivning är vag alt. saknas från kund, normalt krävs dörrbyte för ändrad funktion!
 • Förberedelse för framtida beslagning, ex. dörrautomatik, elektrisk låsning osv. Bra tips när funktionsbeskrivning saknas.

Andra saker vi kan prata om är

 • Förslag på egna punkter? Återkoppla gärna med detta så läggs dessa till agendan.

Projektspecifika exempel för

 • Äldrevårdshem – Boendedörr.
 • Hotell
 • Offentliga lokaler
 • Flerbostadshus.

Intresseanmälan.

Verkar detta intressant? Naturligtvis är det gratis och vi tror inte ni kommer bli besvikna. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och bokar en lämplig dag och tid.

Vi hjälper gärna till.

Dörrar kan vara svårare än man tror. Det är mycket att ta hänsyn till som till exempel mått och beslag, regler och klassningar, karmar och trösklar. Men om du hör av dig till oss så blir det betydligt enklare.