Daloc-koncernen i korthet.

Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern och ett familjeföretag med miljardomsättning som tillverkat och sålt klassade stål- och trädörrar sedan 1942. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, inbrott, ljud och andra störningar och faror.

Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal.

En koncern med många syften.

Daloc-koncernen består av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. All tillverkning sker i Sverige och försäljningen sker via egna säljkontor i Skandinavien och övriga Europa.

Daloc Futura AB
är koncernens moderbolag och svarar för samordning och övergripande koncernfrågor.

Daloc AB
i Töreboda utvecklar och tillverkar ståldörrar som skyddar mot brand, ljud och inbrott i en unik tillverkningsprocess med hög automatiseringsgrad. Härifrån sker också försäljningen av både stål- och trädörrar på den svenska marknaden. I Mellerud tillverkas koncernens rostfria dörrar, högsäkerhetsdörrar, entrépartier och brandportar.

Daloc Trädörrar AB
tillverkar brand- och ljudklassade massiva trädörrar. Anläggningen i Töreboda är norra Europas modernaste trädörrsfabrik med unika produktionsmetoder.

Daloc Danmark A/S
i Köpenhamn och Århus, Daloc Norge AS i Stavanger och Oslo samt Daloc Nederland B.V. i Alphen aan den Rijn och Daloc Deutschland GmbH i Hamburg säljer koncernens dörrar på respektive marknad.

Secor AB
är franchisegivare till Secor-kedjan som är koncernens rikstäckande sälj- och installationsorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus..

Orresta Dörr AB
i Kärsta utanför Västerås tillverkar koncernens mer specialiserade dörrmodeller och detaljer som inte lämpar sig för Dalocs automatiserade serieproduktion, till exempel mönsterfanerade trädörrar och kundanpassade glas- och skjutpartier.

Läs mer om bolagen i Daloc-koncernen

Nyckeltal

  2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning, KSEK 1 464 840 1 281 676 1 183 165 1 199 370 1 173 257
Rörelseresultat, KSEK 184 040 201 813 229 942 258 023 293 280
Rörelsemarginal, % 12,6 15,7 19,4 21,5 25,0
Resultat efter finansiella poster, KSEK 184 208 202 147 230 327 258 588 293 877
Avkastning på eget kapital, % 8,4 9,8 12,0 14,8 18,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 9,8 12,0 14,8 18,8
Eget kapital, KSEK 2 183 707 2 058 521 1 914 531 1 744 799 1 555 517
Balansomslutning, KSEK 2 474 982 2 336 189 2 165 006 1 999 282 1 756 224
Soliditet, % 88,2 88,0 88,4 87,3 88,6
Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Genomsnittligt antal anställda 514 485 461 457 427