Daloc-koncernen i korthet.

Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern och ett familjeföretag med miljardomsättning som tillverkat och sålt klassade stål- och trädörrar sedan 1942. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, inbrott, ljud och andra störningar och faror.

Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal.

En koncern med många syften.

Daloc-koncernen består av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. All tillverkning sker i Sverige och försäljningen sker via egna säljkontor i Skandinavien och övriga Europa.

Daloc Futura AB
är koncernens moderbolag och svarar för samordning och övergripande koncernfrågor.

Daloc AB
i Töreboda utvecklar och tillverkar ståldörrar som skyddar mot brand, ljud och inbrott i en unik tillverkningsprocess med hög automatiseringsgrad. Härifrån sker också försäljningen av både stål- och trädörrar på den svenska marknaden. I Mellerud tillverkas koncernens rostfria dörrar, högsäkerhetsdörrar, entrépartier och brandportar.

Daloc Trädörrar AB
tillverkar brand- och ljudklassade massiva trädörrar. Anläggningen i Töreboda är norra Europas modernaste trädörrsfabrik med unika produktionsmetoder.

Daloc Danmark A/S
i Köpenhamn och Århus, Daloc Norge AS i Stavanger och Oslo samt Daloc Nederland B.V. i Alphen aan den Rijn och Daloc Deutschland GmbH i Hamburg säljer koncernens dörrar på respektive marknad.

Secor AB
är franchisegivare till Secor-kedjan som är koncernens rikstäckande sälj- och installationsorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus..

Orresta Dörr AB
i Kärsta utanför Västerås tillverkar koncernens mer specialiserade dörrmodeller och detaljer som inte lämpar sig för Dalocs automatiserade serieproduktion, till exempel mönsterfanerade trädörrar och kundanpassade glas- och skjutpartier.

Läs mer om bolagen i Daloc-koncernen

Nyckeltal

  2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning, tkr 1 281 676 1 183 165 1 199 370 1 173 257 1 124 078
Rörelseresultat, tkr 201 813 229 942 258 023 293 280 318 256
Rörelsemarginal, % 15,7 19,4 21,5 25,0 28,3
Resultat efter finansiella poster, tkr 202 147 230 327 258 588 293 877 318 725
Avkastning på eget kapital, % 9,8 12,0 14,8 18,9 23,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,8 12,0 14,8 18,8 23,6
Eget kapital, tkr 2 058 521 1 914 531 1 744 799 1 555 517 1 343 138
Balansomslutning, tkr 2 336 189 2 165 006 1 999 282 1 756 224 1 558 498
Soliditet, % 88 88,4 87,3 88,6 86,2
Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Genomsnittligt antal anställda 485 461 457 427 405