Vad är en säkerhetsdörr?

Vad är en säkerhetsdörr egentligen? Till skillnad från gamla lägenhetsdörrar gör en säkerhetsdörr det nästan omöjligt att bryta sig in för en vanlig inbrottstjuv. Den stoppar också brand och giftig brandgas, oangenäma dofter, störande ljud och kallt drag. Men en riktig, klassad säkerhetsdörr måste följa de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Välj alltid en dörr från en tillverkare med certifierade och tillverknings­kontrollerade säkerhetsdörrar.

Certifiering och tillverkningskontroll.

I Sverige finns ett frivilligt system med certifiering och tillverkningskontroll. Det innebär att utfärdaren av certifikatet utan förvarning kan göra stickprov hos tillverkaren för att kontrollera att en tillverkad säkerhetsdörr överensstämmer med det certifierade exemplaret. Detta ger dig som köpare en trygghet i att din dörr uppfyller de krav som ställs när den sitter i din lägenhet.

Kontrollera att säkerhetsdörren är typgodkänd.

När du skall köpa en säkerhetsdörr bör du noga kontrollera om dörren har typgodkännandebevis och certifikat för de klassningar dörren skall uppfylla samt att tillverkningskontroller genomförs hos tillverkaren. Då kan du vara säker på att din nya säkerhetsdörr uppfyller de krav som anges i våra gällande lagar och föreskrifter. För ytterst handlar dörren om att rädda liv. Och inte bara ditt och dina familjemedlemmars. Om det brinner i en lägenhet och brandgaser läcker ut i trapphuset blir alla utsatta för fara.

En dörr som är svår att bryta upp.

Inbrottsstandarden bygger på olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom praktiska inbrottsprov utförs även andra prov som exempelvis tryckprover där man bland annat provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

Inbrottsstandard SS-EN 1627.

RC 2: Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), kilar etc.
RC 3: Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.
RC 4: Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.

* Att man skiljer på total testtid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Kolla upp det här!

Inbrottskydd av dörrar är inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar ute hos tillverkaren. Hos SBSC kan du kontrollera om företaget du tänker köpa dörren av ingår i den kontrollrutinen. Till SBSC.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar uppfyller kraven för motståndsklass RC 3 och RC 4 enligt SS-EN 1627. De är provade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller RISE (tidigare SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) för så väl ut- som inåtgående montage. Information om certifierade produkter finns hos Stöldskyddsföreningen.

Läs mer om dörrens inbrottsskydd

Säkerhetsdörren skyddar mot giftig brandgas.

Det är lag i Boverkets Byggregler, BBR, på att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäthetsklassade. Det här gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

Att det blivit lag på brandgasskydd är fullt logiskt. Tvärtemot vad man kan tro är det den giftiga röken och inte lågorna som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Att ha en dörr som även skyddar mot brandgas är på det sättet en billig livförsäkring.

Utan att fördjupa oss alltför mycket i tekniska specifikationer är beteckningen som Boverket (BBR avsnitt 5:534) anger som måttstock S200(tidigare Sm). Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För klassen S200 är röktemperaturen 200°C och tryckskillnaden 50Pa. För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20°C och tryckskillnad 25Pa.

Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostadsrättsförening är det dessutom ditt ansvar att dörrarna monteras så att de uppfyller lagkraven. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från exempelvis RISE Certifiering. Beviset ska uppge brandgastäthetsklass och brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera på RISE Certifierings webbplats genom att söka på företaget som du tänker köpa dörren av.
Till RISE Certifiering.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för S200 (och Sa) enligt standarden SS-EN 13501-2.

Så skyddar dörren mot brandgas

Säkerhetsdörren skyddar mot brand.

Entrédörrar som monteras i lägenheter ska enligt svensk lag vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter (EI30) oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Kolla upp det här!

Ytterst handlar det om att rädda liv. Är du fastighetsägare eller sitter med i en styrelse i en bostadsrättsförening är det ditt ansvar att dörrarna monteras enligt lagen. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis från exempelvis RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Beviset ska uppge brandklass samt var dörren är typgodkänd.

Du kan även kontrollera detta på RISE Certifierings webbplats genom att söka på företaget som du tänker köpa dörren av. Till RISE Certifiering.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav för brandsäkerhet

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Daloc säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för brandklass EI 30, men går även att beställas i brandklass A60. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, som exempel EI 30 och A60.

Läs mer om dörrens brandmotstånd

Du hör skillnaden direkt.

Eller rättare sagt. Du hör nästan ingenting.  Många störs av oljud, drag och oangenäma dofter från trapphuset och tror ofta att det beror på tunna väggar eller dålig isolering. Vad de inte känner till är att problemen ofta kan åtgärdas med en bra dörr. En säkerhetsdörr från Daloc skyddar inte bara mot inbrott. Den stänger även ute störande inslag från omvärlden och skapar ett tystare, trivsammare hem.

Det vanligaste alternativt är att välja ljudreduktion 38dB när man byter ut sin gamla tamburdörr till en ny säkerhetsdörr. Ljudklass 43dB och 48dB används främst  i miljöer där man ställer högre ljudkrav, exempelivs  i lägenheter med öppen planlösning.

27 dB: Samtal vid normal nivå kan höras och förstås.
33 dB: Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas.
38 dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå
43 dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.
53 dB: Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat.

Våra säkerhetsdörrar uppfyller alla krav

Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc behöver du inte tänka på det här. Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.
Våra säkerhetsdörrar är provade av RISE och uppfyller kraven för ljudreduktion (Rw) 38dB, men går även att beställas med ljudreduktion 43dB, 48dB eller 50dB. I sortimentet finns även en D43 med ljudreduktion 50dB och tandemdörr med 53dB.

Läs mer om hur dörren skyddar mot oljud

Vad är en ytterdörr egentligen?

Vad är en ytterdörr? Är entrédörren till en lägenhet en ytterdörr? I vardagligt tal är det lätt att kalla sin entrédörr till lägenheten för en ytterdörr. Men tekniskt sett utsetts den ju aldrig för varken vatten eller vind. Eller speciellt mycket kyla heller för den delen. Så faktum är att din entrédörr till lägenheten egentligen inte är en ytterdörr. Den klassas som en innerdörr. Om den nu inte sitter i en loftgång. Då är den en ytterdörr.

Behåller sin prestanda över tid.

En säkerhetsdörr från Daloc lämnar inget åt slumpen. Den tillverkas med hög precision och alla material är noga utvalda. Den starka konstruktionen av stål gör dörrbladet mycket formstabilt. Det är viktigt av flera skäl. Dels får du en dörr som håller år efter år efter år, utan att tappa sina egenskaper. Dels är det en fråga om att rädda liv.

Det är inte ovanligt att äldre lägenhetsdörrar som är tillverkade av trä slår sig och blir skeva av fukt och temperaturskillnader. Ståldörrens höga formstabilitet gör att du slipper en skev lägenhetsdörr som släpper in oljud och lukter från trapphuset och som läcker värme.

Formstabilitet är också viktigt ur brand synpunkt. En felkonstruerad dörr kan böja sig vid höga temperaturer, vilket skapar springor där så kallade sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Det gör inte en säkerhetsdörr från Daloc.

 

Läs mer om formstabilitet

Läs i lugn och ro.

Här hittar du allt du behöver veta om säkerhetsdörren.

Ladda ner broschyr

Byta till säkerhetsdörr?

Om du vill byta dörr i din lägenhet eller bostadsrättsförening är det allra enklast att börja här.

Läs mer